Obrtničke novine

Privatnost i zaštita podataka

OBAVIJEST  KORISNICIMA

Poštovani,

Od 25. 05. 2018. godine u Republici Hrvatskoj je u primjeni Opća uredba o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Uredba) koja predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka.

Sukladno Uredbi, donijeli smo Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka i  odredili osobu nadležnu za zaštitu osobnih podataka, koji dodatno brine da se Vaši osobni podaci u Udruženju obrtnika Bujštine-Umag (dalje u tekstu: Udruženje) zakonito obrađuju.

Naš Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka nalazi se u prilogu ove obavijesti, te Vas molimo da se dodatno informirate o svojim pravima, kao i novim standardima zaštite privatnosti koje je Udruženje uvelo u poslovanje, kao i Privola za dostavu obavijesti putem mailova i SMS-ova.

Udruženje obrtnika Bujštine-Umag prikuplja osobne podatke svojih članova radi izvršavanja zakonom propisanih zadaća od javnog interesa i izvršavanje službene ovlasti, a u svrhu promicanje obrta i obrtništva, zastupanje i predstavljanja obrtnika i ostalih članova Udruženja pred tijelima javne vlasi (prvenstveno lokalne), pružanja pomoći prilikom osnivanja i poslovanja obrta, savjetovanja, informiranja, pozivanja i druge komunikacije s članovima, te izvršavanja drugih zadaća i zakonskih obveza Udruženja.

Dio podataka o obrtu i obrtniku preuzima se iz javno objavljenog Obrtnog registra, a kontakt podatke prikupljamo samo uz vašu privolu, te će se isti koristiti za informiranje, pozivanje i komunikaciju sa Vama, i neće se dalje distribuirati.

Pristup Vašim osobnim podacima koje smo prikupili imaju i Obrtnička komora Istarske županije i Hrvatska obrtnička komora, kao dijelovi komorskog sustava čiji ste član.

Vaše osobne podatke čuvati ćemo dok ste naš član, no privolu danu za prikupljanje Vaših kontakt podataka možete povući u svakom trenutku. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Vaša prava u odnosu na Vaše osobne podatke koje posjedujemo u našem sustavu pohrane su:

-       pristup Vašim osobnim podacima (dobiti kopiju osobnih podataka koje imamo);

-       pravo na ispravak ukoliko smatrate da je neki od Vaših osobnih podataka netočno evidentiran ili se promijenio;

-       pravo na brisanje (npr. ako ste odjavili obrt ili brisanje kontakt podatka koje za koje ste prethodno dali privolu);

-       pravo na ograničavanje obrade (do otklanjanja razloga iz čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podatka);

-       pravo na ulaganje prigovora na obradu vaših podataka kao i na podnošenje pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka;

-       pravo na prenosivost podataka drugom voditelju obrade.

Količina podataka koje prikupljamo ovisi o vrsti usluge koje pružamo.

Uz podatke koji su nam potrebni za te svrhe postoji mogućnost prikupljanja i dodatnih podataka koji su nam potrebni, a radi ispunjenja naših zakonskih obveza.

Zahtjeve u pogledu zaštite Vaših podataka koji su propisani Uredbom obradit ćemo u skladu sa svim odredbama Uredbe i ostalih propisa Republike Hrvatske, te ove postupke shvaćamo kao priliku da postojeće povjerenje dodatno učvrstimo i unaprijedimo.

Vaši podaci, mobitel odnosno Vaša e-mail adresa, koristit će se u svrhu redovitog obavještavanja o aktivnostima, za pozive na edukacije, te ostale informacije koje Komora provodi u skladu sa svojim zadaćama, s ciljem promicanja i razvoja obrta u Istarskoj županiji.

Za dodatne informacije u vezi s Vašim osobnim podacima ili radi ostvarivanja prava možete nam se obratiti: Udruženje obrtnika Bujštine-Umag, tel. 052/741-851, e-mail: uo.umag@hok.hr.

Ispunjenu Privolu potrebno je dostaviti na mail: uo.umag@hok.hr

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA - UOB

PRIVOLA ZA MAILING LISTU I SMS (Ispunjenu Privolu potrebno je dostaviti na mail: uo.umag@hok.hr)


S poštovanjem

Udruženje obrtnika Bujštine-Umag

 

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr