Obrtničke novine

Zakoni i pravilnici po djelatnostima

Ugostiteljstvo...

Ministarstvo turizma - Propisi iz turizma

https://mint.gov.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107

Kolektivni ugovor za ugostiteljstvo

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_04_36_707.html

 

Graditeljstvo....

Ministarstvo graditeljstva i i prostornog uređenja – Propisi i zakoni

https://mgipu.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/88

Kolektivni ugovor za graditeljstvo i Dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_115_2204.html

Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za graditeljstvo

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_26_548.html

 

Trgovina...

Zakon o trgovini

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_87_2790.html

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture – Propisi i Zakoni

http://www.mppi.hr/default.aspx?id=410


Poljoprivreda ...

Ministarstvo poljoprivrede - Propisi i zakoni

https://poljoprivreda.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-propisi/102

 

Ribarstvo...

Zakon o morskom ribarstvu

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_62_1429.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_14_282.html

Ostali Zakoni, Uredbe i podzakonski akti vezani za ribarstvo

https://www.propisi.hr/index.php?page=g_law&g_id=93

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr