Obrtničke novine

Pozdravno pismo

OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE

UDRUŽENJE OBRTNIKA BUJŠTINE - UMAG

Pozioi 2, 52470 Umag

telefon: 052/741-851,  e-mail: udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr
web: http://www.udruzenjeobrtnikabujstine.hr
 
 

Poštovana/-i,

samim činom registracije obrta odnosno upisom u Obrtni registar postali ste i član sustava obrtničke komore koja ima svoje organizacijske jedinice na razini gradova, pa ste vi tako član Udruženja obrtnika Bujštine-Umag. Udruženje se nalazi u Ulici Pozioi 2, u Umagu, (Plava zgrada na kružnom toku preko puta pošte).

Teritorijalno Udruženje obrtnika Bujštine-Umag obuhvaća obuhvaća područje gradova: Umag, Buje i Novigrad, te općina: Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj.

Prema Statutu, zadaci Udruženja jesu da na svom području:

 1. promiče obrt i obrtništvo;
 2. daje stručnu pomoć pri poslovanju obrta;
 3. razvija jedinstveni sustav organiziranosti obrta;
 4. usklađuje, zastupa i štiti interese svojih članova pred tijelima jedinica lokalne samouprave;
 5. izvješćuje više razine komorskog sustava o problemima i pitanjima od interesa za obrtništvo na svom području i za obrtništvo Hrvatske, kako bi se ti problemi prezentirali višim razinama vlasti,
 6. omogući protok informacija u komorskom sustavu prema svojim članovima,
 7. organizira strukovni rad kroz cehove, kao i putem odbora, komisija i drugih radnih tijela;
 8. raspravlja o svim strukovnim i gospodarskim pitanjima, predlaže poduzimanje mjera u interesu svojih članova;
 9. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o obrtu i Statutom.

Udruženje obrtnika Bujštine-Umag broji oko 1100 članova koji su organizirani po cehovima odnosno po djelatnostima koje obavljaju.

Strukovni rad i aktivnosti obrtnika odvijaju se kroz cehove prema granama djelatnosti, te sekcije, odbore, komisije i sl. Na razini Udruženja djeluju slijedeći cehovi:

 1. Ceh proizvodnog obrtništva,
 2. Ceh uslužnog obrtništva,
 3. Ceh za ugostiteljstvo i turizam,
 4. Ceh trgovaca,
 5. Ceh prijevoznika osoba i stvari,
 6. Ceh za ribarstvo i marikulturu,
 7. Ceh intelektualnih usluga u obrtništvu,
 8. Ceh graditeljstva,
 9. Ceh za poljodjelstvo.

Zadaci cehova su da brinu, razmatraju i odlučuju na svojim sjednicama o stručnim pitanjima i ostalim problemima i zadaćama koje se odnose na gospodarsku granu djelatnosti koju ceh zastupa. Svaki ceh ima svog predsjednika, te Izvršni odbor kao uže radno tijelo tog ceha.

U Udruženju obrtnika možete dobiti razne informacije vezano za poslovanje obrta, a na web stranici https://udruzenjeobrtnikabujstine.hr, možete pratiti i ostale novosti i informacije, kao i na Facebook stranici: Udruženje obrtnika Bujštine-Umag.

Kako biste najbrže i najlakše dobivali informacije vezane za poslovanje obrta, iste možete dobivati i na mail, a kraće informacije (kao što su pozivi) možete primati i putem SMS-a. Za dostavu informacija putem maila ili SMS-a potrebno je da ispunite dole navedeni upitnik i dostaviti ga u Udruženju. 

Nastojeći što više koristili dostupne načine brze komunikacije u slanju informacija, obavijesti, podsjetnika, poziva i sličnog svojim članovima obrtnicima, odnosno ciljanoj grupi obrtnika, molimo da nam dostavite svoje kontakt podatke, popunjavanjem tabele u nastavku, te ih dostavite Udruženju obrtnika Bujštine-Umag. Podaci će se koristiti isključivo za potrebe informiranja u komorskom sustavu (obrtnik – Udruženje obrtnika Bujštine-Umag – Obrtnička komora Istarske županije – Hrvatska obrtnička komora).

Želimo Vam uspjeh u poslovanju obrta, te Vas srdačno pozdravljamo.

PRIVOLA ZA MAILING LISTU I SMS  ( Ispunjenu Privolu potrebno je dostaviti na mail: uo.umag@hok.hr )

Udruženje obrtnika Bujštine-Umag

                                                                                                         

 

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr