Obrtničke novine

O nama

Udruženja obrtnika organizacijski su oblici unutar Hrvatske obrtničke komore, odnosno područnih (županijskih) obrtničkih komora. Mogu se osnivati po teritorijalnom ili strukovnom principu, a na istom području može postojati samo jedno udruženje obrtnika. Svako udruženje je zasebna pravna osoba.
 
Organiziranost obrta na području Istre potječe još iz 1851. godine, kada je u Rovinju kao tada najvećem gradu u Istri, s dominantnim gospodarskim i prometnim položajem, osnovana Trgovinsko obrtnička komora.
 
Danas je u Istarskoj županiji aktivno oko 7.300 obrta, u sedam udruženja obrtnika: Pula, Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Rovinj i Bujština – Umag.
S obzirom na profil gospodarstva, brojčano prevladavaju uslužne, trgovačke i ugostiteljske djelatnosti, ali su dobro zastupljene i sve ostale djelatnosti.
 
NEŠTO O NAMA

Do 1962 godine na području Bujštine djelovala je zanatska komora, koja je imala slabe kontakte sa privatnim zanatstvom. Tek 1964 godine donose se prvi propisi kojima su stvoreni povoljni uvjeti za razvoj privatnog zanatstva i ugostiteljstva. Nezadovoljni riješavanjem aktuelne problematike, obrtnici čiji se broj stalno povećavao osnovali su Udruženje zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Bujštine. Osnivačka Skupštine održana je 27. prosinca 1968 godine u Bujama. Otada pa do danas Udruženje uspješno vrši svoju funkciju 50 godina. Od početnih 262 člana, današnje Udruženja broji preko 1100 članova.
 
Udruženje obrtnika Bujštine-Umag je izvan stranačka poslovna organizacija obrtnika, trgovaca pojedinaca i trgovačkih društava, koji sukladno Zakonu o obrtu obavljaju obrtničku djelatnost, koja promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese obrtništva na teritoriju koje obuhvaća. Udruženje posluje u vlastitom prostoru u centru Umaga na adresi: Pozioi 2. 

Udruženje obrtnika Bujštine-Umag obuhvaća teritorij gradova: Umaga, Buja i Novigrada, te općina: Brtonigle, Grožnjana i Oprtlja.

Na razini Istarske županije Udruženje obrtnika Bujštine-Umag udruženo je zajedno sa još 6 Udruženja koja djeluju pod Područnom obrtničkom komorom, a s njom je član Hrvatske obrtničke komore kao zajedničke krovne organizacije svih obrtnika.

Udruženje obrtnika Bujštine-Umag je pravna osoba. Upisana je u Registar udruženja obrtnika kojeg vodi Obrtnička komora Istarske županije. Danas Udruženje ima preko 1.100 članova, čiji se stručni rad odvija u devet Cehova prema granama djelatnosti. Zadaci i poslovi Udruženja utvrđeni su njegovim Statutom i Pravilnicima, kao i Statutima Područne i Hrvatske obrtničke komore.

U Udruženju djeluju slijedeći Cehovi: 1. Ceh proizvodnog obrtništva, 2. Ceh uslužnih djelatnosti, pod kojim cehom djeluju dvije sekcije: Sekcija frizera i kozmetičara i Sekcija autostruke, 3. Ceh za ugostiteljstvo i turizam, pod kojim cehom djeluje Sekcija turističke djelatnosti 4. Ceh trgovaca, 5. Ceh prijevoznika osoba i stvari, 6. Ceh za ribarstvo i marikulturu, 7. Ceh intelektualnih usluga u obrtništvu, 8. Ceh graditeljstva i 9. Ceh za poljodjelstvo.

Udruženje ima djelatnu službu koja obavlja stručne, administrativne i pomoćne poslove, koji proizlaze iz djelokruga rada Udruženja, a radi izvršavanja Statutom određenih zadaća. Stručna služba Udruženja trenutno zapošljava jednog radnika.


Aktivnosti Udruženja

Aktivnosti Udruženja organizirane su kroz Cehove i Sekcije po strukama, što omogućuje kvalitetnije fokusiranje na zajedničke probleme određene grupacije. Tijekom godina uspostavljeni su prijateljski odnosi sa drugim Udruženjima obrtnika u Hrvatskoj i izvan nje s ciljem održavanja veza, razmjene najbolje prakse, te unaprijeđivanja međusobnih odnosa.

Organiziraju se posjeti stručnim sajmovima, izleti i druženja. Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr