Obrtničke novine

SEMINAR - Priprema za završni obračun 2019. i zakonske izmjene na snazi od 1.1.2020.

Poštovane/i,

seminar gđe Đurđice Mostarčić održati će se u

Umagu, 06. prosinca 2019. sa početkom u 16,00 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Umaga, G. Garibaldi 6

u organizaciji Udruženja obrtnika Bujštine-Umag. Seminar je u potpunosti financiran od strane Udruženja Obrtnika Bujštine-Umag i za sve sudionike je besplatan.

Teme koje se planiraju obraditi su:

- Glavne značajke i prednosti obrta

- Obvezne poslovne knjige i evidencije

- Porez na dodanu vrijednost (PDV) i kada se odlučiti za ulazak u sustav PDV-a

- Promjena načina oporezivanja (porez na dobit, paušalno oporezivanje)

- Isplate neoporezivih svota naknada, troškova, potpora i nagrada (najnovije izmjene)

- Putni nalozi (obračun i pokrivanje troškova), korištenje automobila, reprezentacija

- Obračun plaće, zadnji obračun u prosincu

- Ugovor o djelu i autorski ugovor – kada se mogu koristiti?

- Amortizacija dugotrajne imovine, inventura

- Godišnji obračun (obrazac PO-SD i obrazac DOH)

- Zakonske izmjene od 01.01.2020.

Predviđeno vrijeme trajanja seminara je 3-4 sata, ovisno o broju i interesu sudionika. Stručni seminar je zamišljen kao interaktivno predavanje koje omogućuje uključivanje svih sudionika u raspravu.

Predavačica Đurđica Mostarčić, predsjednica je Sekcije računovođa pri HOK-u. Vlasnica je društva za računovodstvene usluge, veliki praktičar, te prepoznati stručnjak za rješavanje računovodstvenih nedoumica i pitanja koja se svakodnevno pojavljuju u praksi malog i srednjeg poduzetništva, te neprofitnih organizacija. Trener je poslovnih edukacija te često održava seminare za poduzetnike, a svoje znanje rado dijeli i putem svoga YouTube kanala „Šaptačica poduzetnicima“.

Prijaviti se možete do 04.12.2019. godine.  

PRIJAVNICA ZA RADIONICU - Pripreme za završni obračun 2019. i porezne novine od 01.01.2020.

 

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr