Obrtničke novine

Održan besplatni seminar: „Priprema za završni obračun 2019. i zakonske izmjene na snazi od 01.01.2020. godine“

U petak 06.12.2019. godine održan je besplatnom seminar u organizaciji Udruženja obrtnika Bujštine-Umag. Predavačica je bila gospođa Đurđica Mostačić, predsjednica Sekcije računovođa pri Hrvatskoj obrtničkoj komori koja je nazočnima uz predavanje i stručno odgovarala na pitanja. Nazočni polaznici seminara imali su priliku educirati se o promjenama koje su nastupile 01.09.2019. godine, o promjenama u načina oporezivanja poslovanja, isplatama neoporezivih naknada, troškova, potpora i nagrada, putnih naloga, o godišnjem obračunu, o PDV-u, a poseban naglasak bio je na zakonskim izmjenama koje će uslijediti od 01.01.2020. godine. 

 

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr