Obrtničke novine

Primjena minimalne plaće u 2020. godini

Zakonom o minimalnoj plaći propisano je da se visina minimalne plaće utvrđuje jednom godišnje za slijedeću kalendarsku godinu. Tako je na temelju Uredbe o visini minimalne plaće (Narodne novine 106/19), minimalna plaća za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine propisana u iznosu 4.062,51 kuna bruto.

Zakon o minimalnoj plaći propisuje da se iznimno kolektivnim ugovorom može ugovoriti minimalna plaća u svoti manjoj od svote propisane za minimalnu plaću, koja iznosi 4.062,51 kunu.

Iznos minimalne plaće tada ne može biti manji od 95% iznosa minimalne plaće propisane Uredbom o visini minimalne plaće, što znači da ne može biti manja od 3.859,38 kuna. Drugim riječima plaća može biti niža od propisane minimalne plaće samo ako je tako izričito propisano kolektivnim ugovorom , ali ni u tom slučaju ne može iznositi manje od 3.895,38  kuna. Dakle, takvu isplatu plaće koja je niža od propisane minimalne plaće isplaćuju samo poslodavci koji primjenjuju kolektivni ugovor i koji su takvu svotu minimalne plaće ugovorili kolektivnim ugovorom.

Podsjećamo, odlukama o proširenju primjene kolektivnih ugovora propisana je obveza njihove primjene na sve poslodavce i radnike u određenoj grani djelatnosti.

Tako su u primjeni Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Narodne novine 49/18), te Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (Narodne novine 45/19).

U sektoru ugostiteljstva, za potpisnike je već u primjeni Kolektivni ugovor ugostiteljstva (Narodne novine 5/2020) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine i čiji su iznosi minimalne bruto plaće usklađeni s iznosom važeće Uredbe o visini minimalne plaće. Najmanji iznosi osnovne plaće njime su razvrstani u tri grupe tipičnih poslova i iznose:
    

Grupa složenosti poslova Tipični poslovi Minimalna bruto plaća u kn bez dodataka  

Jednostavni poslovi

Pokazuje osnovno znanje. Potrebne osnovne vještine za obavljanje jednostavnih rutinskih poslova.

npr: čistačica, spremačica, servir, portir, nosač prtljage, i drugi slični poslovi navedene razine složenosti

 

 4.062,51

Manje zahtjevni poslovi

Pokazuje i koristi osnovno znanje na određenom području, koristi vještine za obavljanje zadataka. Pomoću jednostavnih sredstava za rad obavlja manje složene poslove.

 

npr: sobarica, pomoćni konobar, pomoćni kuhar, pomoćni recepcionar, pomoćni slastičar i drugi slični pomoćni poslovi navedene razine složenosti

   

4.300,00

Zahtjevniji poslovi

Primjenjuje znanje na određenom području, preuzima odgovornost za izvršenje zadataka uz ograničenu samostalnost u radu.

 

npr: konobar, kuhar, slastičar, recepcionar i drugi slični poslovi navedene razine složenosti

   

5.100,00

Vrlo zahtjevni poslovi

Koristi specijalistička znanja za obavljanje složenih poslova samostalno. Potrebna kreativnost, osobne inicijative i profesionalizam uz stručno poznavanje područja rada.

 

npr: konobar specijalist, kuhar specijalist i drugi slični specijalistički poslovi navedene razine složenosti

 

 

 

6.100,00

Za sve ostale obrtnike u sektoru ugostiteljstva, kod obračuna plaće obveza je primijeniti DODATAK I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (NN 28/2019), čija je primjena proširena počevši od 1. lipnja 2019. godine. sve do nove odluke o proširenju primjene novog Kolektivnog ugovora za ugostiteljstvo, koja se očekuje. Pri tome je potrebno voditi računa da je najmanji iznos osnovne plaće za I. grupu poslova niži od propisane minimalne plaće za 2020. godinu te se stoga mora obračunati i isplatiti najmanje minimalna plaća.

Potrebno je istaknuti da se u iznos minimalne plaće ne ubrajaju povećanja plaće s osnove prekovremenog rada, noćnog rada i rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.

Izvor: www.hok.hr

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr