Obrtničke novine

HOK Obrtnik plus: Obrtnici, iskoristite pogodnosti i ostvarite uštede u poslovanju koje osigurava Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska obrtnička komora  već niz godina provodi projekt pogodnosti kako bi osigurala obrtnicima povoljnije uvjete pri nabavi raznih proizvoda i usluga.  Sklapanjem sporazuma s  partnerima iz privatnog sektora, jamče se posebne cijene  s ciljem efikasnijeg i jednostavnijeg poslovanja svih obrtnika.

Novim nazivom projekta HOK Obrtnik plus želi se istaknuti dodana vrijednost koju korištenje benefita pruža obrtnicima. Hrvatska obrtnička komora od početka širi i unaprjeđuje projekt sve većom mrežom partnera i njihovih proizvoda i usluga. Trenutno više od 88 000 članova HOK-a ima pravo na korištenje pogodnosti dogovorenih sporazumima s više od 30 partnera.

U širokoj lepezi usluga obrtnici između ostalih mogu ostvariti uštede za električnu energiju, gorivo, određene medicinske usluge, obrazovne programe itd.

Na stranicama HOK-a nalazi se detaljan popis dobavljača, pogodnosti te načina ostvarivanja istih.

Izvor: www.hok.hr

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr