Obrtničke novine

Poziv na radionicu u Pazinu 09.03.2020.

Obrtnička komora Istarske županije organizira  radionicu na kojoj će predstavnici Državnog inspektorata (inspekcije rada, turističke inspekcije i sanitarne inspekcije)  i Porezne uprave, Područnog ureda Pazin izložiti obrtnicima sa područja Istarske  županije osnove djelatnosti iz djelokruga nadzora odnosno novine u poslovanju ove godine.

Prijava za radionicu je obavezna radi ograničenog broja mjesta.

Molimo Vas da na e-mail ok-istre@hok.hr dostavite prijavu za radionicu  sa slijedećim podacima: ime, prezime i naziv obrta (uz broj polaznika ako je više od jedan).

Na radionici će biti odgovarano na pitanja, no molimo vas da što veći broj pitanja dostavite unaprijed pisano također na e-mail: ok-istre@hok.hr ili telefon 052/216-153.

Obrtnička komora Istarske županije
Pula, Mletačka 12
Tel. 052/212-993,  216-153
Fax. 052/383-744
e-mail: ok-istre@hok.hr
www.ok-istre.hr

http://www.uopazin.hr/wp-content/uploads/2020/02/Poziv-na-radionicu.pdf

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr