Obrtničke novine

Zbog kriterija koji utječu na cijenu zakupnina prostora u državnom vlasništvu HOK podnio ocjenu ustavnosti Zakona

Zakupci poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske koji sklapaju nove ugovore zakonski su u nepovoljnijem položaju od zakupaca u poslovnim prostorima koji su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave

Hrvatska obrtnička komora podnijela je Ustavnom sudu RH prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članka 6. stavka 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.
Spornom se smatra razlika u položaju zakupaca poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske i onih zakupaca poslovnih prostora koji su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, a sklapaju nove ugovore.

Članak Zakona koji se tiče zakupa poslovnih prostora u vlasništvu jedinica lokalne samouprave uzima u obzir djelatnost kojom se zakupac bavi, pa je jedinicama lokalne samouprave ostavljena mogućnost propisati niže cijene zakupa za niskoprofitabilne djelatnosti, dok je takva mogućnost za poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske Zakonom onemogućena.
Stoga se u stvarnosti učestalo događa da oni zakupci koji su u poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske i koji sklapaju nove ugovore o zakupu, moraju plaćati više od dvostruke cijene zakupa od dosadašnje.

Obveza države propisana Ustavom je da svim poduzetnicima osigura jednak pravni položaj na tržištu i izjednači prava pred zakonom svih poduzetnika koji daju istu vrstu usluge.
HOK je predložio Ustavnom sudu izmjenu spornog članka koja će pri određivanju iznosa zakupnine poslovnih prostora u državnom vlasništvu uzimati u obzir djelatnost kojom se zakupac bavi.

Izvor: www.hok.hr

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr