Obrtničke novine

Zaključi sa sjednice Ceha graditeljstva Obrtničke komore Istarske županije

Ceh graditeljstva Obrtničke komore Istarske županije održao je 17.06.2020.g. u Puli svoju redovnu sjednicu kojoj je prisustvovao i Predsjednik ceha građevinara Udruženja obrtnika Labin, Miralim Sejdinović. Nakon diskusije jednoglasno su doneseni sljedeći zaključci:
• Traži se od Hrvatske obrtničke komore pokretanje inicijative za uključivanje građevinskog sektora u Mjere za očuvanje radnih mjesta pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, kako bi u slučaju pada prihoda i obima posla mogli zadržati svoje radnike.
Obrazloženje:
Zbog pojave koronavirusa (COVID-19) i prisilnog lockdown-a, niz je gospodarskih subjekata među kojima i veliki investitori osjetio financijsku krizu. Iako su koristili financijske potpore za očuvanje radnih mjesta, obustavili su sve planirane investicije čime će ubrzo biti ugroženo i poslovanje graditelja. Nakon upitnih građevinskih radova tijekom sezone, već uočavamo nedostatak investicija tijekom jeseni i zime čime će građevinari dospjeti u financijske teškoće. Stoga predlažemo da se putem nadležnih tijela osigura i financijska potpora za očuvanje radnih mjesta u građevinskoj djelatnosti, barem za one koji budu mogli dokazati pad prometa.
• Traži se od Hrvatske obrtničke komore da pokrene postupak ocjene ustavnosti čl. 132 Zakona o gradnji NN 153/13, 20/17, koji je u suprotnosti s čl. 49., 50. i 55. Ustava Republike Hrvatske.

Obrazloženje:
Navedenom zakonskom odredbom nije propisano iz kojeg se razloga, odnosno zaštite kojeg interesa može propisati privremena zabrana građevinskih radova, ali iz okolnosti da se može donijeti „po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice općine, odnosno grada“ jasno je da se time osiguravaju povoljniji uvjeti i daje prednost razvoju turističke djelatnosti u odnosu na graditeljstvo.
Ustavom je propisano da se poduzetnička i tržišna sloboda i jednak pravni položaj poduzetnika na tržištu samo iznimno mogu ograničiti zakonom i to iz razloga zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi, zbog čega smatramo da je čl. 132. Zakona o gradnji neustavan, jer se propisanim ograničenjem ne štiti ni jedna od navedenih kategorija, već isključivo turizam kao strateški važna djelatnost koja donosi više koristi poduzetnicima turističke djelatnosti kao i lokalnom i državnom proračunu. Podržavamo razvoj turističke djelatnosti no držimo da to ne može biti na štetu druge djelatnosti koja se zbog toga dovodi na rub rentabilnosti.

• Predlaže se osnivanje Fonda za obeštećenje građevinara koji imaju zabranu radova tijekom turističke sezone, na način da im se za mjesece tijekom kojih ne smiju raditi isplaćuje naknada.

Obrazloženje:
Iako graditeljska djelatnost nije u prvo vrijeme bila direktno pogođena pojavom koronavirusa (COVID-19) jer su izvršavani započeti i ranije ugovoreni poslovi, čemu su pridonijeli i napori Hrvatske obrtničke komore da se gradilišta ne zatvaraju i da se što prije otvore trgovine građevinskim materijalom, radilo se smanjenim intenzitetom. Kako po odlukama Jedinica lokalne samouprave (JLS) upravo započinju privremene zabrane radova do tri mjeseca, to bitno otežava realizaciju započetih i ugovorenih radova, što će nanijeti dodatnu financijsku štetu građevinskoj djelatnosti i posljedično može dovesti do otpuštanja velikog broja radnika.
• Predlaže se upućivanje inicijative Istarskoj županiji za otvaranje građevinskih deponija (reciklažnih dvorišta) na kojima bi građevinari mogli odlagati građevinski materijal. Nepostojanje građevinskog deponija stvara velike probleme građevinarima, a budući da se radi o reciklirajućem materijalu, postoji mogućnost reciklaže i stvaranja novih sirovina.
• Predlaže se Hrvatskoj obrtničkoj komori da na državnoj razini zatraži ograničenje kvota upisa u gimnazije i ekonomske škole, te da se više potiče upis u strukovna zanimanja.
• Predlaže se upućivanje inicijative Istarskoj županiji za omogućavanje upisa građevinskih zanimanja u srednjim školama, kako bi se osiguralo adekvatno obrazovanje budućih građevinara.

Izvor: OKIŽ

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr