Obrtničke novine

Prijavite se na Jesenski međunarodni sajmu u Grazu - HERBSTMESSE 2019

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na Jesenskom međunarodnom sajmu u Grazu- HERBSTMESSE 2019,  jednom od najvažnijih sajmova u Republici Austriji, koji će se održati od 03. do 07. listopada 2019. godine, na prostoru sajma u gradu Grazu.

Međunarodni sajam u Grazu je sajamska izložba s preko 800 izlagača iz 20-ak država, s velikom posjećenošću (oko 100.000 posjetitelja u 2018. godini) te je mjesto kvalitetne prezentacije proizvoda i usluga za obrtnike i poduzetnike koji žele u direktnom kontaktu s potencijalnim kupcima provjeriti kvalitetu svojih proizvoda i usluga, s ciljem izvoza te dolaska do novih poslovnih kontakata za buduće poslove, ne samo na tržištu Austrije već čitave Europske Unije.

Izložbeni program sajma u Grazu obuhvaća: međunarodna predstavljanja, alate i opremu za drvo i metal, opremu od inoxa, elektrotehniku, preradu plastike, gume, obradu metala, prehranu i ugostiteljstvo, namještaj i unutarnje uređenje, energetiku, opremu za prehrambenu industriju i ugostiteljstvo, turizam, proizvode široke potrošnje, tradicijske obrte, ručne radove, opremu za  zabavu i slobodno vrijeme.

INFORMACIJE O SAJMU:

Naziv sajma/adresa: Jesenski međunarodni sajam Graz- HERBSTMESSE 2019., Messeplatz 1, Graz,www.messecentergraz.at

Termin održavanja: 03.– 07. 10. 2019.

Broj izlagača/posjetitelja u 2018: preko 800 izlagača (21 država/oko 100.000 posjetitelja)

Radno vrijeme sajma: 10,00-18,00 sati za posjetitelje, a 09,30-18,30 sati za izlagače.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu „ključ u ruke“ – svaki izlagač priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama. Izlagačima su osigurani: dva natpisa na izlagačkom prostoru, reprezentaciju na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-Graz-Zagreb i postava na izložbenom prostoru, najava nastupa prema službama sajma Graz, sve potrebne informacije, tehnički podaci te kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 84,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno 105,00 EUR/m2standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 168,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 210,00 EUR/m2standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

1)      prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na izlagačkom prostoru

2)      podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam

3)      izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi izlagača“

ROK PRIJAVE NASTUPA24. 08. 2019. godine ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru  adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, tu robu može osigurati sam. Komora ne snosi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robeizlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu, odnosno nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a.

Ukoliko ste zainteresirani za organizirani i sufinancirani nastup, ispunjene prijavne materijale možete dostaviti u Hrvatsku obrtničku komoru, kako bi stručna služba Komore na vrijeme pripremila Vaš nastup na sajmu.

Za dodatne informacije, zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti stručnoj službi HOK-a na:

Dražen Horvat, tel: 01/48 06 650, e-mail: drazen.horvat@hok.hr

Darko Prister, tel: 01/48 06 639, e-mail: darko.prister@hok.hr   

Iskoristite ovu prigodu te svoje proizvode i usluge predstavite na najvažnijem obrtničkom sajmu u ovom dijelu Europe, u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore!

Posebno pozivamo izlagače koji se žele prezentirati prvi puta na ovom važnom sajmu da iskoriste sufinanciranje i pogodnosti nastupa u organizaciji HOK-a.

Prijava izlaganja za Jesenski međunarodni sajam u Grazu HERBSTMESSE 2019_članovi HOK-a.doc 73,00 kB

Privola za obradu osobnih podataka _ prijava Međunarodni jesenski sajam u Grazu 2019.docx 12,65 kB

 

Izvor: www.hok.hr

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr