Obrtničke novine

Osigurati uvjete lakšeg poslovanja – Izjednačiti prava obrtnika i radnika koja proizlaze iz mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja

Postavlja se pitanje stigne li se obrtnik baviti svojim poslom uz sve zakone te pripadajuće pravilnike i naredbe koje mora detaljno poznavati, jasno tumačiti, provoditi i poštivati. Na primjeru vlasnika trgovačkog obrta lista propisa je brojna i zahtjevna: zakon o porezu na dohodak, pravilnik o porezu na dohodak, zakon o porezu na dodanu vrijednost, pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, zakon o radu, zakon o doprinosima, pravilnik o doprinosima, naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu, ovršni zakon, zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom, pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom, zakon o zaštiti potrošača, zakon o obveznim odnosima, zakon o općem upravnom postupku, zakon o trgovini…

S ciljem osiguravanja lakšeg poslovanja obrtnicima, Hrvatska obrtnička komora uputila je zahtjeve resornom ministarstvu za:
• Propisivanje nižih novčanih kazni u svim zakonskim propisima;
• Izmjenom propisa o radu inspekcija na način da inspekcijski nadzor prvo djeluje preventivno ukazujući na uočene propuste i dajući savjete o načinu pravilne primjene propisa, nakon čega se uočeni propust u određenom roku treba otkloniti, a tek ako isti nije otklonjen pristupa se kažnjavanju u skladu sa zakonskim propisima.

 

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr