Obrtničke novine

Poticati digitalizaciju i korištenje EU fondova u obrtništvu – Osigurati preduvjete i potporu za digitalizaciju poslovanja

Nužno je provesti niz aktivnosti koje bi obrtnicima omogućile olakšano praćenje trendova razvoja tehnologija te aktivnije uključenje u sam proces digitalizacije.

S ciljem osiguranja preduvjeta i potpore za digitalizaciju poslovanja, Hrvatska obrtnička komora uputila je zahtjeve resornom ministarstvu kojima bi se:
• Poticala digitalizacija javnih usluga i povezivanje baza podataka kroz izdavanje službenog izvatka iz Obrtnog registra u digitalnom obliku, ukidanje ili smanjivanje dijela upravnih pristojbi, osobito za e-usluge;
• Povećala učinkovitost Obrtnog registra prijenosom javnih ovlasti na Hrvatsku obrtničku komoru u područjima vođenja Obrtnog registra, upisa u Obrtni registar i izdavanje obrtnica. Na taj način bi sadašnji i budući obrtnici na jednom mjestu mogli dobiti informacije o poslovanju u obrtu, kao i dokumente koji su im potrebni prilikom poslovanja ili prijave na natječaje.

Izvor: www.hok.hr

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr