Obrtničke novine

Iz Istarske županije omogućen je ulaz u Sloveniju bez karantene i negativnog testa na COVID-19

Temeljem Odluke slovenske Vlade, koja je stupila na snagu 28. rujna 2020. godine, uveden je narančasti popis država odnosno administrativnih jedinica unutar pojedinih država ovisno o trenutnoj epidemiološkoj situaciji.
Većina hrvatskih županija nalazi se na narančastom popisu, pa osobe koje dolaze iz tih županija mogu ući u Sloveniju bez određivanja karantene i bez negativnog testa na SARS-CoV-2 (COVID-19).
Na crvenom popisu hrvatskih županija su:
Brodsko-posavska županija,
Dubrovačko-neretljanska županija,
Ličko- senjska županija,
Požeško- slavonska županija,
Šibensko-kninska županija,
Splitsko-dalmatinska županija,
Virovitičko podravska županija,
Zadarska županija.
Osobama koje ulaze u Sloveniju iz hrvatskih županija koje su na crvenom popisu neće se odrediti karantena ako na graničnom prijelazu predoče negativan test na SARS-CoV-2 (COVID-19).
Bez određivanja karantene i negativnog testa na SARS-CoV-2 (COVID-19) ulazak u Sloveniju dozvolit će se:
1. prekograničnim dnevnim radnim migrantima koji imaju radni odnos u jednoj od članica EU ili drugoj državi Schengenskog područja za što moraju imati dokaz ili potpisanu izjavu u kojoj je naveden razlog za prelazak granice kao dnevni migrant;
2. osobama koje su izaslane na obavljanje poslova u međunarodnom prijevozu ili se vraćaju s posla u međunarodnom prijevozu i koji moraju pri prelasku granice predočiti „Potvrdu za radnike u međunarodnom prometu“ iz Priloga 3 „Komunikacije Komisije o uvođenju zelenih traka u okviru mjera upravljanja granicama radi zaštite zdravlja i dostupnosti robe i osnovnih usluga“ ili neki drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo da ih je izaslao poslodavac;
3. osobama koje prevoze robu ili osobe u Republiku Sloveniju ili iz Republike Slovenije koji moraju napustiti Sloveniju u roku od 12 sati od prelaska granice;
4. osobama koje putuju u tranzitu kroz Republiku Sloveniju, i koje moraju napustiti Sloveniju u roku od 12 sati nakon ulaska;
5. osobama koje putuju s diplomatskom putovnicom;
6. članovima strane službene delegacije koji dolazi u RS na osnovu potvrde ili službenog poziva nadležnog državnog tijela ili članovima službene delegacije Republike Slovenije koji se vraćaju iz inozemstva;
7. predstavnicima stranih sigurnosnih tijela (policije ili pravosuđa) koji izvršavaju službeni nalog i napuštaju Republiku Sloveniju odmah čim je to moguće po izvršenju naloga;
8. pripadnicima Slovenske vojske, policije ili službenicima državnih tijela koji se vraćaju s rada u inozemstvu te službenicima državnih tijela koji se vraćaju sa službenog puta u inozemstvu;
9. osobama koje prelaze granicu (dnevno ili povremeno) zbog uključivanja u odgoj i obrazovanje ili znanstveno istraživanje u Republici Sloveniji ili u inozemstvu i to dokazuju odgovarajućim dokazima, odnosno njihovim roditeljima ili drugim osobama koje ih prevoze i vraćaju se u roku od 24 sata nakon prelaska granice;
10. osobama koje prelaze granicu zbog nužnih neodgodivih osobnih obveza ili nužnih poslovnih razloga i o tome prilože odgovarajuće dokaze te se vraćaju u najkraćem roku potrebnom za izvršenje posla, a najkasnije u roku od 48 sati od prelaska granice;
11. osobama koje su prevezene u Republiku Sloveniju vozilom hitne pomoći ili sanitetskim vozilom kao i pratećem zdravstveno osoblje u tom vozilu;
12. osobama koje imaju dokaz o planiranom nužnom zdravstvenom pregledu ili zahvatu u državi EU ili drugoj državi Schengenskog područja, te se vraćaju preko granice neposredno nakon završetka zdravstvenog pregleda ili zahvata, odnosno odmah čim to zdravstveno stanje dopusti;
13. osobama koje su dvovlasnici ili najamnici zemljišta u pograničnom području ili na obje strane državne granice, a koje prelaze državnu granicu sa susjednom državom zbog obavljanja poljoprivredno-šumarskih radova;
14. osobi, koja je slovenski državljanin ili stranac s prebivalištem u Republici Sloveniji, a vlasnik je
nekretnine, odnosno plovila ili temeljem ugovora o zakupu ili najmu ima pravo korištenja nekretnine, plovila ili parcele u auto kampu u susjednoj državi iz koje ulazi u Republiku Sloveniju i to dokaže odgovarajućim dokazima, ta ako se vraća u Sloveniju u roku od 48 sati po izlasku;
15. osobi, koja je slovenski državljanin ili stranac s prebivalištem u Republici Sloveniji i vlasnik je ili
najamnik poljoprivrednog zemljišta u susjednoj državi i koja će pomoći pri ubiranju poljoprivrednih proizvoda i to dokazuje odgovarajućim dokazom ako se vraća u roku od 24 sata od izlaska iz Republike Slovenije;
16. osobama koja u Republiku Sloveniju dolaze iz države članice EU odnosno države članice Schengenskog prostora koja je uvrštena na narančasti popis.
Izuzetci iz točke 10., 13. i 14. odnose se i na članove uže obitelji ako putuju zajedno s osobom na koji se navedeni izuzetci odnose.
Preporučuje se pridržavanje epidemioloških mjera Nacionalnog instituta za javno zdravstvo RS https://www.nijz.si/

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr