Obrtničke novine

Izmjena ovršnog zakona NN 131/20 - proširen krug primitaka izuzetih od ovrhe

U NN 131/20 objavljene su izmjene Ovršnog zakona. Između ostalog, dopunjen je čl.172. u pogledu primitaka koji su izuzeti od ovrhe. Kako su izmjene stupile na snagu 28.11.2020., od tog datuma poslodavci mogu isplaćivati na radnikov zaštićeni račun i slijedeće neoporezive naknade i nagrade (u cjelosti):

- neoporezivu paušalnu naknadu za troškove prehrane

- neoporezivu prigodnu nagradu (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.),

- neoporezivu novčanu nagradu za rezultate rada,

- neoporezivu jubilarnu nagradu,

- dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu, dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu, pomorski dodatak.

 https://narodne-novine.nn.hr/.../2020_11_131_2487.html

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr