Obrtničke novine

​​​​POREZNE INFORMACIJE VEZANE UZ IZVANREDNO STANJE IZAZVANO ŠIRENJEM VIRUSA COVID-19

​Novi paket mjera (siječanj 2021.)

Poduzetnici kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 8. siječnja 2021. godine produžena mjera obustave rada i kojima je pad prihoda/primitaka u siječnju 2021. godine u odnosu na siječanj 2020. godine bio najmanje 60% ostvaruju pravo na nadoknadu svih ili dijela fiksnih troškova za siječanj 2021. godine. Isto tako, poduzetnici koji su započeli s radom tijekom 2020. godine ostvaruju pravo na nadoknadu fiksnih troškova​ ako im je pad prihoda/primitaka u siječnju 2021. godine u odnosu na studeni 2020. godine bio najmanje 60%.​

Novost u odnosu na mjeru za prosinac 2020. je da su poduzetnici dužni platiti račune u roku 8 dana od isplate nadoknade (ako to nisu učinili prije podnošenja Zahtjeva). Također, u fiksne troškove koji će se nadoknađivati uvršten je i mjesečni trošak softverske opreme za fiskalizaciju.

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova za siječanj 2021.​poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Popunjen Zahtjev podnosi se nadležnoj ispostavi putem sustava ePorezna​ od 15. veljače 2021. do 15. ožujka 2021. godine. Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici ePorezne dostavljaju popunjen Zahtjev putem servisa Porezne uprave „Pišite nam“

Detaljniji uvjeti i način ostvarivanja navedenog prava propisani su Uputom o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) za siječanj 2021. Uputa u PDF formatu dostupna je ovdje​.

Obavijest blokiranim korisnicima mjere nado​knade dijela ili svih fiksnih troškova​

Isplata nadoknade svih ili dijela fiksnih troškova za siječanj 2021. godine u okviru mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID - 19) obavlja se na žiro račun poduzetnika, a može se odobriti i poduzetnicima kojima su računi blokirani ako udovoljavaju svim ostalim kriterijima za dobivanje potpore te ako poduzetnik ima otvoren zaštićeni račun za primanja, naknade i iznose koji su izuzeti od ovrhe ili na kojima je ovrha ograničena.

Da bi ostvarili tu mogućnost potrebno je obratiti se svojim poslovnim bankama te će banka na zahtjev klijenta poslovnog subjekta - obrta ili trgovačkog društva otvoriti račun posebne namjene na koji se mogu vršiti uplate primitaka izuzetih od ovrhe - predmetnih potpora. 

Naime, sredstva koja se isplaćuju iz mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID - 19), a koju isplatu vrši Hrvatski zavod za zapošljavanje,  u cijelosti su izuzeta od ovrhe, sukladno članku 172. točka 16. Ovršnog zakona. 

Više informacija o otvaranju i vođenju zaštićenog računa možete dobiti u poslovnicama Financijske agencije i poslovnim bankama.

ZAHTJEV ZA NADOKNADU DIJELA ILI SVIH ​​FIKSNIH TROŠKOVA U SKLOPU MJERE POTPORE ZA OČUVANJE RADNI​​H MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIM KORONAVIRUSOM (COVID-19)​ ZA SIJEČANJ 2021.​​


 Paket mjera iz prosinca 2020.

 Pravo na nadoknadu plaćenih svih ili dijela fiksnih troškova za mjesec prosinac 2020. ostvaruju poduzetnici kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad i kojima je pad prihoda/primitaka u mjesecu prosincu 2020. godine u odnosu na prosinac 2019. godine bio najmanje 60%

Iznimno, pravo na nadoknadu plaćenih fiksnih troškova ostvaruju poduzetnici koji su započeli s radom tijekom 2020. godine kojima je pad prihoda/primitaka u mjesecu prosincu 2020. godine u odnosu na studeni 2020. godine bio najmanje 60%.

Poduzetnici s ostvarenim padom prihoda/primitaka od 60% do 90% ostvaruju pravo na nadoknadu iznosa plaćenih fiksnih troškova poslovanja razmjerno padu prihoda/primitka, a oni koji su imali pad prihoda/primitaka iznad 90% nadoknadu plaćenih fiksnih troškova poslovanja u cijelosti.

Poduzetnicima u sustavu poreza na dodanu vrijednost priznaju se troškovi bez poreza na dodanu vrijednost. ​

 Pod fiksnim troškovima podrazumijevaju se:

  • mjesečni trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,

  • trošak obvezne pričuve,

  • mjesečni trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinarske mreže i odvoz komunalnog otpada,

  • trošak komunalne naknade,

  • mjesečni trošak direktne spomeničke rente,

  • mjesečna pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe, mjesečna pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine, 

  • mjesečni trošak interneta i fiksne telefonske linije,

  • mjesečni trošak usluge knjigovodstvenog servisa i

  • 1/12 iznosa godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i igre klađenja,  izuzev godišnje naknade za internet klađenja i internet casina

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih p​laćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) ​poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. 

Popunjen Zahtjev podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePorezna​ najkasnije do 15. veljače 2021. Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici ePorezne dostavljaju popunjen Zahtjev korištenjem servisa Porezne uprave „Pišite nam“. 

Detaljnije informacije o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na nadoknadu plaćenih fiksnih troškova dostupne su u Uputi o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19)

 

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19)​

Pitanja i odgovori - provedba mjere nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova

 

Izvor: Porezna uprava

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr