Obrtničke novine

HOK i CRODUX vas nagrađuju!

Crodux i HOK ostvaruju dugogodišnju uspješnu suradnju putem projekta HOK Obrtnik plus.

Upravo na temelju dobrog partnerstva, CRODUX putem nagradne igre na Facebook stranici HOK-a nagrađuje 3 obrtnika s 300 kuna na Crodux kartici za gorivo.

Nagradni natječaj traje od 05. do 10. ožujka 2021.

Više na Hrvatska obrtnička komora - HOK

PRAVILA NATJEČAJA

1.       PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA

Priređivač nagradnog natječaja je HOK (dalje u tekstu: Organizator), adresa: Ilica 49/II, p.p.166, 10 000 Zagreb, OIB: 96583527575.

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, niti je povezan s Facebookom.

2.       SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Ostvarivanje promidžbe HOK-a kao Organizatora nagradnog natječaja.

3.       TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj traje od 05. ožujka 2021. do 10. ožujka 2021. godine. 

4.       PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi članovi Hrvatske obrtničke komore, pod uvjetom da imaju podmiren komorski doprinos te na dan zaključenja nagradnog natječaja posjeduju Facebook profil. Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u natječaju.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju:

 • zaposlenici Organizatora i/ili članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća)
 • osobe koje su izravno uključene u pripremu natječaja i proglašenje pobjednika
 • sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim uz natječaj, kao ni članovi njihovih užih obitelji

5.       KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

U komentar objave potrebno je napisati odgovor na postavljeno pitanje. HOK žiri bira najkreativniji/najzanimljiviji odgovor.

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja, i sl.) bit će isključeni iz nagradnog natječaja.

6.       DISKVALIFIKACIJA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja natječaja:

 1. ukoliko poslane prijave nisu u skladu s definiranim smjernicama natječaja;
 2. ako Sudionik pošalje sadržaj na koji nema pravo korištenja;
 3. ukoliko se utvrdi da je povrijeđeno pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom podataka;
 4. ukoliko Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti;
 5. ukoliko se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju;
 6. ukoliko vlasnik ili vlasnici odabranih opisa ne dostave potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku 24 sata;
 7. iz nekog drugog razloga za koji Organizator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1. - 7. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

7.       FOND NAGRADA

3 x 300 kn na Crodux kartici za gorivo

Nagrade nisu zamjenjive za novac, drugu robu ili usluge te sudionici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima.

8.       ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA

HOK žiri bira 5 najkreativnijih/najzanimljivijih odgovora.

Imena dobitnika bit će objavljena na Facebook stranici Organizatora u ponedjeljak 07. listopada do 16.00 sati.

Nagrađeni mogu biti samo Sudionici koji su sudjelovali u natječaju i koji su ostvarili uvjete navedene u članku 5.

9.       UVJETI POD KOJIMA SE NAGRADNI NATJEČAJ MOŽE PREKINUTI

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

U slučaju prekida Sudionici će biti obaviješteni putem HOK Facebook stranice.

10.   NAČIN NA KOJI SUDIONICI NAGRADNOG NATJEČAJA PREUZIMAJU NAGRADE

Dobitnici će biti obaviješteni o nagradi putem HOK službene Facebook stranice s pozivom da uz vlastitu pisanu privolu dostave svoje podatke u roku od 24 sata od objave dobitnika. Poslani podaci će isključivo biti korišteni za potrebe preuzimanja nagrade te će biti pohranjeni u skladu s GDPR regulativom.

Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

1.1.1.     Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom prijave na nagradni natječaj odnosno tijekom nagradnog natječaja odnosno podatke koje ste nam dali kako bismo Vam predali nagradu:

1.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke

Primjerice ime i prezime, prebivalište, broj osobne iskaznice/putovnice

1.1.1.2. Vaše kontakt podatke

Primjerice e-adresa te telefon

1.1.1.3. Podatke o Vašoj prijavi te sudjelovanju u nagradnom natječaju

1.2.        U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

1.2.1.     Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

1.2.1.1. Kako bismo Vam omogućili sudjelovanje u nagradnom natječaju. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes jer postupamo po Vašem zahtjevu da sudjelujete u nagradnom natječaju;

1.2.1.2. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i javnim tijelima. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

1.2.1.3. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

Ako Organizator ne uspije ostvariti kontakt s dobitnicima u roku od 24 sata od objave dobitnika, nagradu neće moći realizirati.

11.   PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svi korisnici koji ostave svoj komentar na HOK Facebook stranici suglasni su da Organizator te odgovore trajno zadrži na službenoj Facebook stranici te da ih može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski neograničeno.

Prihvaćanjem ovih Pravila, Sudionik pristaje biti obaviješten marketinškim porukama (uključujući e-mail, banner i komunikaciju na društvenim mrežama) o tijeku ovog natječaja, kao i o drugim informacijama iz ponude HOK-a.

Korisnik se u svakom trenutku može odjaviti s liste primatelja e-mail poruka, pismenim zahtjevom na e-mail publicrelations@hok.hr

12.   PRAVILA

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na HOK internetskoj stranici www.hok.hr.

Organizator zadržava pravo izmjene Pravila u bilo kojem trenutku te će izmijenjena Pravila biti objavljena na navedenoj stranici.

13.   ODGOVORNOSTI

Organizator ne preuzima odgovornosti za:

 • bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane Sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu Sudionika ili treće osobe;
 • (ne)funkcioniranje Interneta i Facebooka i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;
 • ukoliko sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja;
 • Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr