Obrtničke novine

Natječaj za nabavu prijenosnih računala za Hrvatsku obrtničku komoru

Hrvatska obrtnička komora prikuplja ponude za nabavu prijenosnih računala.

Opis (specifikacija) predmeta nabave:

Prijenosna računala slijedećih karakteristika:

 • Veličina ekrana: 15,6“
 • Procesor: Minimalno Intel i5 (Gen 10) ili neki Ryzen u rangu
 • RAM: Minimalno 8GB
 • Memorija: SSD/nvme minimalno 256GB
 • Operacijski sustav: Windows 10 Pro OEM

Količina

150 komada

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Rok za dostavu ponude

31. ožujka 2021.

zaprimljeno u poštanskim uredima s datumom 31. ožujak 2021. u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – Ponuda za nabavu prijenosnih računala

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

-   osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude

-   putem redovne pošte, a datum zaprimanja ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude.

Uvjeti natječaja:

Cijena u ponudi izražava se za robu fco skladište naručitelja.

Cijena ponude za robu nudi se kao u maloprodaji (s posebno iskazanim PDV-om).

Cijena mora biti nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

Cijena navedena u ponudi mora biti ovjerena potpisom i pečatom ponuđača.

U ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave.

Naručitelj će cijenu dobavljaču plaćati putem žiro računa u ovlaštenoj banci.

 

Ponude koje su nepotpune ili stignu nakon naznačenog datuma dostave neće se razmatrati.

Rok valjanosti ponude: 15 kalendarskih dana od krajnjeg datuma za dostavu ponuda

 

Mjesto isporuke:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

IZABRANI PONUĐAČ prije potpisivanja ugovora biti će u obvezi dostaviti u Hrvatsku obrtničku komoru dokumentaciju koja sadrži:

 • BON I i BON II, radi dokazivanja solventnosti ponuđača, ne stariji od 30 dana
 • vlastitu izjavu da nije pod stečajem, radi dokazivanja financijske i gospodarske sposobnosti ponuđača
 • izvadak iz kaznene evidencije – potvrdu o nekažnjavanju za odgovornu osobu, radi dokazivanja zakonitog poslovanja ponuđača
 • potvrdu Porezne uprave, kao dokaz o ispunjenju plaćanja svih dospjelih poreznih i drugih obveza, radi dokazivanja izvršavanja zakonskih obveza prema državi
 • vlastitu izjavu o tehničkoj, kadrovskoj i drugoj opremljenosti za kvalitetno izvršavanje ugovora, odnosno isporuku roba
 • izjavu o nepromjenjivosti cijena tijekom trajanja ugovora

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije:

 

Stručna pitanja o prijenosnim računalima

Emanuel Šarčević

Tel: 01/ 4806 666 ili 01/ 4806 614

e-mail: informatika@hok.hr  ili hok@hok.hr

 

Pitanja o natječajnoj dokumentaciji:

Zrinka Debeljak

Tel: 01/ 4806 666 ili 01/ 4806 651

e-mail: savjetodavna-sluzba@hok.hr  ili hok@hok.hr

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr