Obrtničke novine

Potpora ORM i nadoknada fiksnih troškova za travanj 2021.

Hrvatski zavod za zapošljavanje na web stranici https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-za-ocuvanje-radnih-mjesta-ozujak/ objavio je da se potpora ORM za ožujak produžava i na travanj 2021. godine.

Provedbena dokumentacija sa svim uvjetima nalazi se u prilogu, a skrećemo pažnju na važnije izmjene:

-          Za radnike zaposlene nakon 28. veljače 2021. godine bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora za mjesec ožujak 2021. godine, a za radnike zaposlene nakon 31. ožujka 2021. godine ne može se odobriti potpora za mjesec travanj 2021. godine. Iznimka su radnici koji se zapošljavaju kao zamjena za radnike za koje je zatražena potpora, a koji su u mjesecu za koji se traži potpora započeli s korištenjem rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili su otkazali ugovor o radu, a otkazni rok im je istekao. Zahtjev za zamjenske radnike predaje se kroz dopunu zahtjeva, a u rokovima propisanim za podnošenje zahtjeva za mjesec za koji se traži potpora.

-          Utvrđeni su i posebni kriteriji za poslodavce koji su osnovani prije ili nakon 1. travnja 2019. godine, a nisu odmah započeli s poslovanjem u smislu ostvarivanja prihoda te iz tog razloga nemaju podatke za usporedbu po redovnim kriterijima - oni trebaju dokazati da su u mjesecu za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja. Kao dokaz poslodavci su dužni dostaviti prvi izdani račun.

-          Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 01. travnja 2021. godine do zaključno 23. travnja 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za ožujak i travanj 2021. godine. Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 24. travnja 2021. godine do zaključno 21. svibnja 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za travanj 2021. godine.

 Porezna uprava objavila je uvjete za ostvarivanje prava na nadoknadu fiksnih troškova za ožujak 2021. godine.

Nadoknada svih ili dijela fiksnih troškova primjenjuje se na poduzetnike kojima je Odlukama:

  • ograničen rad ugostiteljskih objekata i OPGa koja pružaju ugostiteljske usluge na način da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati samo na otvorenim terasama odnosno drugim otvorenim prostorima za usluživanje, osim za ugostiteljske objekte iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i vrste Učenički ili Studentski dom ili Akademis iz skupine »Ostali ugostiteljski objekti za smještaj« kojima je dopušteno u zatvorenim prostorima usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja, odnosno učenike ili studente.
  • obustavljeno organiziranje plesnih škola
  • obustavljeno održavanja radionica, osim dječjih igraonica i radionica koje se mogu održavati uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera

Ovi poduzetnici moraju dokazati pad prihoda/primitaka u ožujku 2021. godine u odnosu na ožujak 2019. godine od najmanje 60%.

Iznimno, poduzetnicima koji su započeli s radom nakon ožujka 2019. godine uvjet je pad prihoda/primitaka u ožujku 2021. godine u odnosu na studeni 2020. Ako su poduzetnici započeli s radom u prosincu 2020. ili u 2021. godini, nemaju pravo na nadoknadu fiksnih troškova jer ne postoji razdoblje za usporedbu radi izračuna pada primitaka/prihoda.

Poduzetnicima s ostvarenim padom prihoda/primitaka od 60% do 90% nadoknadit će se iznos fiksnih troškova poslovanja razmjerno padu prihoda/primitka, a onima koji su imali pad prihoda/primitaka iznad 90% nadoknadit će se fiksni troškovi poslovanja u cijelosti (bez PDV-a).

Rok za podnošenje zahtjeva je od 15. travnja 2021. do 17. ​svibnja 2021. godine.

Sve uvjete, Uputu i zahtjev možete pronaći na https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/COVID_19_informacije.aspx .

hzz-orm-ožujak - travanj 2021 provedbena dokumentacija

Zahtjev za naknadu dijela ili svih troškova ožujak 2021.

Uputa fiksni troškovi ožujak 2021

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr