Obrtničke novine

Sklopljen ugovor s CROATIA Poliklinikom u Puli

Poštovani,

Obrtnička komora Istarske županije i CROATIA Poliklinika sklopile su ugovor o suradnji, na temelju kojeg možete ostvariti popuste na preventivne sistematske preglede u CROATIA Poliklinici u Puli, Marulićeva 1.

U Poliklinici možete obaviti ciljane preglede, ovisno o Vašem stanju i interesu.

Pravo na popust, uz Vas, imaju i članovi Vaših obitelji i Vaši zaposlenici, a ostvaruje se predočavanjem obrtnice.

Dodatne informacije možete dobiti u samoj Poliklinici, u Vašem udruženju i u Komori, a naručiti se možete telefonom na 052/526-603 ili mailom na narudzbe1.pula@crosig.hr.

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr