Obrtničke novine

Provođenje pojačanih nadzora fiskalizacije od 1.07.-31.08.2021.

Ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave provodit će pojačane nadzore fiskalizacije kao i postupke praćenja izdavanja i evidentiranja računa u razdoblju od 1.7. do 31.8.2021. godine na cijelom području Republike Hrvatske, a posebno na jadranskoj obali, otocima i na području Grada Zagreba.
Nadzorne aktivnosti će se provoditi ciljano, na temelju prethodno provedene analize rizika. Primjenom suvremenih metoda i IT sustava fiskalizacije obavljat će se provjera izdavanja i evidentiranja računa u realnom vremenu. Cilj navedenih nadzornih aktivnosti je otkrivanje poreznih obveznika koji evidentno i sustavno krše porezne propise te zaštita i omogućavanje nesmetanog poslovanja urednim poreznim obveznicima.
Porezna uprava omogućava obveznicima fiskalizacije prije dostave računa u sustav fiskalizacije provjeru računa u testnoj okolini kao i uvid u potencijalne greške koje im sustav generira. Popis grešaka vidljiv u testnoj okolini dostupan je u javno objavljenoj Tehničkoj specifikaciji za korisnike link. Također, kroz sustav ePorezne obveznicima fiskalizacije omogućen je uvid u određene greške koje se odnose na poslovne prostore napravljene u prethodnom i tekućem mjesecu.
Naglašavamo da je temeljem Zaključka Vlade RH tijekom 2020. i 2021. godine doneseno niz mjera pomoći poduzetništvu i očuvanju radnih mjesta. Uz pružanje sustavne pomoći poduzetnicima očekuje se visoka razina financijske discipline, posebno u svezi izdavanja, fiskaliziranja i evidentiranja računa, što je i preduvjet ostvarivanja prava na mjere pomoći.
Porezna uprava želi graditi partnerski odnos s poreznim obveznicima i spremna je pružiti stručnu pomoć i potporu u ispunjavanju poreznih obveza, ali mora odlučno i brzo zaustaviti najteže porezne prekršitelje, štiteći pri tome uredne porezne obveznike. I ovim Priopćenjem ističemo da nema ostvarivanja prava na mjere pomoći i tolerancije prema onim poreznim obveznicima koji ne izdaju račune te time na najgrublji način narušavaju financijsku disciplinu.

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr