Obrtničke novine

Javni pozivi za potpore - brodari, povremeni prijevoz putnika, turističke agencije, kulturna događanja

Vlada RH donijela je Program potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora, turističkog te industrije kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVIDa 19, objavljen u NN 70/21.

Temeljem ovog Programa zaduženi su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo turizma i sporta te Ministarstvo kulture i medija da raspišu javne pozive za obuhvaćene djelatnosti iz svoje nadležnosti sa detaljnim uvjetima i načinom prijave.

Zajednički osnovni uvjeti za sve djelatnosti su:

-          pad poslovnih prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu od najmanje 75%

-          podnositelju je izravno ili neizravno odlukom Stožera CZRH ograničeno poslovanje

-          podnositelj ne koristi niti jednu drugu potporu ili mjeru nadoknade opravdanih troškova poslovanja (npr. nadoknada fiksnih troškova!)

-          podnositelj je poslovao najkasnije od 1. siječnja 2019.

Nadležna ministarstva objavila su javne pozive na svojim web stranicama.

Napominjemo da u nekim javnim pozivima tražena dokumentacija nije prilagođena obrtnicima dohodašima i paušalistima, na što su upozorena Ministarstva. Preporučamo da obrtnici, umjesto navedene, dostave drugu odgovarajuću dokumentaciju iz svog knjigovodstva kojom se dokazuje ispunjenje traženih uvjeta.

 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture – za povremeni prijevoz putnika https://mmpi.gov.hr/promet-11623/javni-poziv-prijevoznici-za-provedbu-mjere-pomoci-pogodjenim-djelatnostima-iz-prometnog-sektora-za-pokretanje-i-normalizaciju-tekuceg-poslovanja-uslijed-aktualne-pandemije-covid-19/22795

Obuhvaćene djelatnosti su:

-          Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n. (NKD 49.39)

Rok za prijavu je do utroška sredstava a najkasnije do 31.12.2021.

 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - za pomorski prijevoz putnika (brodari) – https://mmpi.gov.hr/more-11622/javni-poziv-brodari-za-provedbu-mjere-pomoci-pogodjenim-djelatnostima-iz-prometnog-sektora-za-pokretanje-i-normalizaciju-tekuceg-poslovanja-uslijed-aktualne-pandemije-covid-19/22794

Obuhvaćene djelatnosti su:

-          Pomorski i obalni prijevoz putnika (NKD 50.10)

-          Djelatnost putničkih agencija (NKD 79.11), ako su povezane s nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i višednevnih kružnih putovanja

-          Djelatnost organizatora putovanja (turoperatora) (NKD 79.12), ako su povezani s nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i višednevnih kružnih putovanja

Rok za prijavu je do utroška sredstava a najkasnije do 31.12.2021.

 Ministarstvo kulture i medija – za industriju kulturnih događanja -  https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/sektorske-potpore-industriji-kulturnih-i-umjetnickih-dogadjanja/21134

Obuhvaćene djelatnosti su:

-          profesionalni organizatori prihvatljivih događanja i poduzetnici koji obavljaju prateće djelatnosti organizacije prihvatljivih događanja (detaljnije opisani uvjeti u javnom pozivu).

Rok za prijavu za potpore u industriji kulturnih događanja je do 21.07.2021.

 Ministarstvo turizma i sporta – za turističke agencije - https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181

Obuhvaćene djelatnosti su:

-          NKD 79.1 – Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora) i koje su u upisane u Središnji Registar (trenutno Upisnik Ministarstva turizma i sporta) ili imaju Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije

Rok za prijavu za potpore je do 30.07.2021.

Javni poziv - povremeni prijevoz putnika

Javni poziv - industrija kulturnih i umjetničkih događanja

Javni poziv - brodari

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr