Obrtničke novine

Poziv na seminar pod nazivom „Priprema, pozor… završni obračun – 2.12.2021. u Pazinu

Obrtnička komora Istarske županije organizirat će u Pazinu (Spomen dom, Šetalište Pazinske gimnazije 23) seminar pod nazivom „Priprema, pozor… završni obračun“, na kojem će predavačica Đurđica Mostarčić obraditi sljedeće teme:

  • priprema za izradu završnog obračuna za 2021. godinu,
  • mogućnosti neoporezivih isplata,
  • porezni status danih i primljenih predujmova,
  • konačni obračun plaće,
  • evidencija potpora u poslovnim knjigama,
  • amortizacija, otpis potraživanja i obveza,
  • minimalna plaća za 2022. godinu i druge teme (uz pitanja i odgovore).

Seminar će se održati 2.12.2021. godine (četvrtak) u vremenu od 11 do 14 sati. Seminar je besplatan za članove Obrtničke komore Istarske županije i zaposlenike sustava, dok je za ostale cijena 200 kn po osobi. Za sudjelovanje je obavezno posjedovanje COVID putovnice. Broj polaznika je ograničen (broj ćemo odrediti na temelju preporuka Stožera CZ).

Obvezne su prijave do 29.11.2021. u 15 sati mailom na ok-istre@ok-istre.hr.

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr