Obrtničke novine

Građevinski dnevnik - novi Pravilnik NN 131-21

U NN 131/21 objavljen je novi Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

Osim odredbi o obvezama nadzornog inženjera i načinu provedbe nadzora te odredbi o sadržaju završnog izvješća, Pravilnikom je propisan i novi način vođenja građevinskog dnevnika.

Građevinski dnevnik se vodi kao elektronički zapis u programu eGrađevinski dnevnik.

Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2022. , te s tim datumom prestaje važiti sadašnji Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/2014, 107/2015, 20/2017, 98/2019 i 121/2019). Iznimno, trenutno važeći Pravilnik može se primijeniti na građenje koje je započeto do 30. lipnja 2022. godine.

Novi Pravilnik nalazi se u nastavku:

NN 131-21 Pravilnik nadzor građenja, građevinski dnevnik___.pdf

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr