Obrtničke novine

Na sastanku u Poreznoj upravi podržani prijedlozi HOK-a o primjeni članka 127. Zakona o PDV-u

U Središnjem uredu Porezne uprave održan je sastanak s predstavnicima poduzetnika o primjeni članka 127. Zakona o PDV-u koji se odnosi na odgovornost za prijevarne aktivnosti, odnosno izbjegavanje plaćanja PDV-a.

Predstavljen je nacrt aplikacije namijenjene obavještavanju obveznika koji su iskazali pretporez iz poslovnog odnosa s partnerom koji nije podnio obračun PDV-a. U slučaju neusklađenosti obrazaca, Porezna uprava će dostavljati pozive za podnošenje PDV obrasca kao i obavijesti o primjeni čl. 127. Nakon zaprimljene obavijesti, slijedom zakonske odredbe, obveznik će biti smatran odgovornim za prijevarne radnje, odnosno neće moći ostvariti pravo na obračunati pretporez.

Podržavajući legalno poslovanje i sprječavanje zlouporaba, predstavnici Hrvatske obrtničke komore upozorili su da se teret nadzora i sankcioniranja nikako ne smije još jednom prebaciti upravo na one koji postupaju u skladu s propisima.  Ukazali su na moguće probleme koje će imati obrtnici koji posluju ispravno obzirom na možebitnu odgovornost utemeljenu na sumnji PU, za prethodne a osobito za sljedeće račune o obavljenoj isporuci.

Stoga je zatraženo da se aplikacija preispita te da se osigura povratna informacija u slučaju da je poslovni partner pogrešku ispravio. Ukazano je i na težinu stavka 1. i stavka 3. članka 127. gdje bi se kod predujmova, ali i kod prijenosa porezne obveze kod građevinskih usluga velik teret prenio upravo na uredne porezne obveznike temeljem čega su predstavnici Porezne uprave obećali prilagoditi aplikativno rješenje.

Dogovoreno je češće održavanje sastanaka predstavnika poduzetnika s Poreznom upravom kako bi se razmotrili problemi i prijedlozi njihova rješavanja te ujednačile prakse koje će za obje strane predstavljati olakšano postupanje. Predstavnici HOK-a još su jednom zamolili da se razmotri usklađivanje podataka iz PPO obrasca sa PDV obrascima na tromjesečnoj razini što bi značajno rasteretilo kako poduzetnike, tako i referente poreznih ispostava.

 Izvor: www.hok.hr

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr