Obrtničke novine

SPORAZUM S CROATIA POLIKLINIKOM: POVOLJNIJE ZDRAVSTVENE USLUGE ZA ČLANOVE KOMORE

Obrtnička komora Istarske županije sklopila je ugovor o suradnji s Croatia poliklinikom, temelju kojih obrtnici i članovi njihovih obitelji stječu pravo na obavljanje sistematskih pregleda pod posebnim, povoljnijim uvjetima.
Preventivni sistematski pregled za žene obuhvaća pretrage dijagnostičkog laboratorija, te ginekološke, ultrazvučne i interne ambulante (u dvije varijante, osnovnoj iproširenoj), dok preventivni sistematski pregled za muškarce obuhvaća pretrage dijagnostičkog laboratorija, te ultrazvučne, interne i urološke ambulante (također u dvije varijante).
Za ostale usluge (osim estetske medicine), članovi Komore imaju pravo na 10% popusta. Za korištenje usluga potrebno se najaviti na telefon 072/000-999, a na pregled je potrebno, uz identifikacijski dokument, donijeti i obrtnicu.

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr