Obrtničke novine

PODSJETNIK - Dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti

Podsjećamo da obveza dvojnog iskazivanja cijena prema potrošačima u Republici Hrvatskoj ostaje do 31. 12. 2023. Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena za sve poslovne subjekte (u euru i kuni) uz primjenu fiksnog tečaja konverzije započelo je 5. 9. 2022. i trajat će zaključno do 31. 12. 2023. Poslovni subjekti su obvezni dvojno iskazivati cijene isključivo prema potrošačima u Republici Hrvatskoj te su obvezni cijene roba i usluga iskazivati na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni, sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje uz obvezno isticanje fiksnog tečaja konverzije:

  • u poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi odnosno na cjeniku ako je riječ o usluzi,
  • na mrežnoj stranici,
  • u ponudi ili ugovoru na trajnom mediju,
  • u obavijesti koja se potrošaču daje prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu,
  • tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku kojim se nudi prodaja robe ili usluge, osim u slučaju oglašavanja putem radijskog programa i glasovne poruke u ostalim oblicima oglašavanja,
  • u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču, ukupna svota duga,
  • na računu,
  • putem drugih oblika iskazivanja cijena.

Preračunavanje se izvršava primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (1 EUR=7,53450 HRK) zaokruživanjem dobivenog iznosa na dvije decimale, na temelju treće decimale.

Sve ostale detalje oko prilagodbe i promjena koje svaki obrtnik mora provesti u svom poslovanju u procesu uvođenja eura sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH pronađite u Sažetku „Zakon o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj i dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti na dnu ove stranice.

Također, sve upite oko prilagodbe poslovanja na uvođenje eura možete postaviti na e-mail adresu: euro@hok.hr

Sažetak_Zakon o uvođenju eura - kratke upute.pdf

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr