Obrtničke novine

Postignuća HOK-a u 2022. godini

Radimo s Vama za Vas - postignuća HOK-a u 2022. godini

1. Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH                                                                                                         

 • prihvaćeni prijedlozi HOK-a - pojednostavljene odredbe i omogućeni izuzetci radi olakšavanja poslovanja obrtnika
 • prevencija iskazivanja cijena na različite načine do 31.12.2022. i od 1.1.2023.
 • ishođenje iznimki od dvojnog iskazivanja cijena za taksimetre, automate i samoposlužne uređaje
 • ishođenje dvojnog iskazivanja samo ukupnog iznosa na računu a ne svake stavke posebno
 • prihvaćen prijedlog HOK-a da se ne treba izračunavati i preračunavati iznose doprinosa, poreza i prireza, već samo iznos neto plaće i ostalih materijalnih prava
 • pojednostavljena predopskrba za mikro poslovne subjekte
 • mogućnost da primatelj plaćanja u razdoblju dvojnog optjecaja može uzvratiti kune ako nije u objektivnoj prilici uzvratiti eure
 • mogućnost podnošenja izvješća u kunama za prethodnu godinu i ranije
 • prihvaćen prijedlog HOK-a da tečaj na dan 31.12.2022. bude jednak tečaju 1.1.2023.

2. Zahtjevi za ublažavanje energetske krize rezultirali mjerama Vlade RH

A) Vaučeri za plin

 • prihvaćen jedan od prijedloga HOK-a u obliku vaučera za subvencioniranje dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro, male i srednje poduzetnike s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh

B) Jedinstvena tarifa električne energije

 • mjera Vlade RH da se obrtnicima i poduzetnicima s potrošnjom do 250.000 kwh električna energija obračunava po jedinstvenoj tarifi od 0,53 kn/kwh donesena je u skladu s prijedlogom HOK-a da se obrtnicima obračunava potrošnja energije po modelu kao i kućanstvima

3. Zakon o sportu                                                                                                                                                                                              

 • prihvaćen zahtjev za omogućavanjem obavljanja sportskih djelatnosti u okviru obrta

4. Porez na dohodak                                              

 • povećana naknada za korištenje osobnog automobila u službene svrhe sa 2kn/km na 3,00 kn/km
 • povećan porezni limit za uzdržavane članove sa 15.000,00 kn na 24.000,00 kn

5. Strategija digitalne Hrvatske 2030.

 • prevenirano neopravdano stavljanje obrta u paušalnom sustavu oporezivanja u nepovoljan položaj u odnosu na druge gospodarske subjekte kada je riječ o kapacitetu razvoja domaće digitalne ekonomije

6. Zakon o radu                                                                                                                                                                                              

 • dodatni (dopunski) rad: usvojen zahtjev za ukidanjem ograničenja dodatnog rada od 180 sati godišnje i ukinuto traženje suglasnosti matičnog poslodavca

7. Kolektivni ugovor za graditeljstvo                                                                                                                                                         

 • spriječeno povećanje obveznih doprinosa za obrtnike u djelatnosti graditeljstva (i time ostvarene milijunske uštede)

8. eGrađevinski dnevnik                                                                                                                                                                     

 • voditelji manje složenih radova, majstori i oni sa stečenim majstorskim statusom, u kontekstu vođenja eGrađevinskog dnevnika, izjednačeni s voditeljima radova tako da na jednak način i s jednakim pravima mogu ispunjavati i potpisivati građevinski dnevnik

9. Sektor ribarstva                                                                                                                                                                                         

 • Ceh za ribarstvo i akvakulturu HOK-a izborio se za nove mjere pomoći u sektoru
 • sektor dobio dodatnih 25 milijuna kuna pomoći od Vlade RH (75 mil. umjesto 50 mil.)

10. Sekcija Cvjećara organizirala prvi Forum cvjećara u Splitu                                                                                                  

11. Izrađene radne probe Katalog radnih proba za provedbu naučničkih ispita – za 48 zanimanja po JMO

12. Erasmus+: Master 4.0: unaprjeđenje majstorskih ispita                                                                                                              

 • izrađena nova ispitna pitanja za opće dijelove majstorskog ispita te stručno-teorijske dijelove za frizera, elektroinstalatera, autoservisera, autoelektričara i automehaničara te unesena u online platformu
 • osmišljena i izrađena online platforma za pripremu i polaganje majstorskog ispita
 • omogućena priprema kandidata za majstorske ispite putem online platforme

13. Implementacija Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada (ESF)     

 • Hrvatska obrtnička komora u sklopu projekta izradila 50 standarda zanimanja

14. Majstorska škola                                                                                                                                                                                    

 • Pokrenut je projekt Majstorska škola

15. Erasmus+: Zajedničko mentorstvo

Pripremljen i prijavljen novi Erasmus+ projekt koji je odobren za financiranje sredinom 2022. godine

16. Inicijativa „Nastavnici u poduzeća – praksa za nastavnike“                                                                                              

 • HOK se uključio u navedenu inicijativu te postao jedan od partnera iste

17. Promotivna kampanja „Želim biti majstor“ uvrštena u zbirku primjera dobre prakse SMEUnited-a 

Izvor: www.hok.hr

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr