Obrtničke novine

Podsjetnik na obveze iz Zakona o zaštiti potrošača

Kako bi obrtnici (trgovci) otkloniti eventualne neusklađenosti sa Zakonom o zaštiti potrošača (NN 19/2022 dalje: Zakon) podsjećamo na obveze koje proizlaze iz Zakona s posebnim naglaskom na pisani prigovor potrošača.

Prema Zakonu trgovac je dužan:

  • omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama, putem pošte i elektroničke pošte (članak 10. stavak 1.)
  • bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrditi primitak prigovora(članak 10. stavak 3.).
  • vidljivo i čitljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora u poslovnim prostorijama i na mrežnoj stranici, ako je uspostavljena (članak 10. stavak 4.)
  • u pisanom obliku putem pošte, elektroničke pošte odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora sukladno obavijesti trgovca o načinu podnošenja pisanog prigovora jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača (članak 10. stavak 6.)
  • voditi i čuvati evidenciju pisanih prigovora potrošača na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača (članak 10. stavak 7.)

Trajni medij je svako sredstvo koje omogućava trgovcu da pohrani informacije koje su njemu namijenjene tako da budu dostupne za kasniju uporabu toliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu informacije i koje omogućava nepromijenjenu reprodukciju podataka, kao što je papir, elektronička pošta, CD, DVD, memorijska kartica, memorijski štapić i čvrsti disk računala.

Za prekršaje iz čl. 10. st. 1., st. 4., st. 6. i st 7. Zakona kaznit će se trgovac – fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

Primjer:

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA

PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj: 19/2022) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati podnošenjem pisanog prigovora:

  • U poslovnim prostorijama
  • Putem pošte na adresu sjedišta obrta:______________________
  • Putem elektroničke pošte na e-adresu: ______________________

Trgovac  se obvezuje bez odgađanja u pisanom obliku potvrditi primitak prigovora potrošača.

Trgovac se obvezuje u pisanom obliku dostaviti odgovor na prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora sukladno ovoj Obavijesti jasno se izjašnjavajući prihvaća  li osnovanost prigovora potrošača. U tu svrhu, molimo Vas da u prigovoru koji osobno predajete u prodavaonici ili dostavljate putem pošte, naznačite svoje ime, prezime i adresu.

XXX VL. OBRTA XXXX, ADRESA
EVIDENCIJA PISANIH PRIGOVORA POTROŠAČA TEMELJEM ČL. 10. ST. 7  ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA (NN 19/2022)
RB datum zaprimanja prigovora ime i prezime podnositelja prigovora datum podnošenja potvrde o primitku prigovora datum podnošenja očitovanja na prigovor
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr