Obrtničke novine

Erasmus+ Joint Mentorship: Održan prvi sastanak Radne skupine za unaprjeđenje suradnje u strukovnom obrazovanju

Suradnja između različitih dionika je ključna za osiguranje preduvjeta i kontinuiranu podršku učenicima u strukovnom obrazovanju. Jedan od konkretnih izazova je nedostatak kvalitetne suradnje između škola i mentora kod poslodavaca, ali i između drugih dionika u sustavu strukovnog obrazovanja, poput komora i ostalih institucija.

Stoga je 4. travnja 2023. godine u prostorijama Hrvatske obrtničke komore održan prvi sastanak Radne skupine za unaprjeđenje suradnje u strukovnom obrazovanju u sklopu Erasmus+ projekta Joint Mentorship: Better Cooperation for Better VET (Zajedničko mentorstvo: bolja suradnja za bolje strukovno obrazovanje). Na sastanku su se uz članove i članice HOK-a i POK-ova okupile i imenovane predstavnice strukovnih škola te Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kako bi se dogovorili oko načina rada i raspravili ideje za unaprjeđenje suradnje između dionika. Raspravljalo se o temama tematskih sastanaka i seminara na kojima bi se okupili relevantni dionici i kroz diskusiju donijeli rješenja i prijedloge za bolju suradnju u strukovnom obrazovanju te na temelju kojih bi se izradile Smjernice o suradnji i komunikaciji između dionika u strukovnom obrazovanju s primjerima dobrih praksi. Također, jedna od zadaća radne skupine je osmisliti edukativni video o ulogama i očekivanjima dionika u strukovnom obrazovanju.

Cilj projekta je poboljšati suradnju dionika u strukovnom obrazovanju kroz organizaciju seminara, edukacija i radionica te izradu Smjernica za bolju suradnju u strukovnom obrazovanju s primjerima dobre prakse (.pdf i video format). Isto tako, projektom se planira unaprijediti provedbu strukovnog obrazovanja osmišljavanjem i izradom e-mapa naukovanja, omogućujući lakše i brže praćenje učenika i međusobno komunikaciju škola, poslodavaca i ostalih dionika poput obrtničke komore. Konačno, cilj projekta je poboljšati pedagoške vještine mentora kako bi bili bolje pripremljeni za podučavanje učenika na naukovanju kroz e-module za lakšu pripremu ispita iz osnovnih znanja o poučavanju učenika na naukovanju odnosno dodatno educiranje u području radne pedagogije.

Ciljne skupine projekta su učenici (sadašnji i budući), škole (stručni učitelji, razrednici, pedagozi, psiholozi, ravnatelj), mentori koji provode naukovanje u obrtima i poduzećima, komore i druge institucije s relevantnom ulogom u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (npr. ministarstva, agencije), stručna i opća javnost.

Projekt traje do lipnja 2025. godine, a ukupna vrijednost financijske potpore je 250.000,00 EUR.

Erasmus+

 

Cromentorstov

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr