Obrtničke novine

Privremena obustava obrta - mogućnost dobrovoljne odjave sa obveznih osiguranja

Posljednjim izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju omogućeno je obrtnicima koji su prijavili privremenu obustavu obrta, da za vrijeme trajanja te privremene obustave, na vlastiti zahtjev budu odjavljeni sa obveznih doprinosa (mirovinskog i zdravstvenog). Zahtjev za odjavu s osiguranja obrtnik mora predati u roku od 24 sata od dana izvršnosti rješenja o privremenoj obustavi.

Odjavom s obveznog  mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, privremeno ne teče niti obveza plaćanja doprinosa, ali to znači da ne teče niti mirovinski staž i da obrtnik nema zdravstveno osiguranje po osnovi obrta.

Ukoliko obrtnik u naznačenom roku ne preda zahtjev za odjavu doprinosa, biti će, kao i do sada, obvezno osiguran kao obrtnik na MIO i ZO te plaćati doprinose.

Prestankom privremene obustave, obrtnik je dužan ponovo se prijaviti na obvezna osiguranja kao obrtnik.

U nastavku su odredbe zakona kojim je regulirana mogućnost odjave s doprinosa za vrijeme privremene obustave.

Privremena obustava obrta - odjava sa MIO i ZO

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr