Obrtničke novine

Održan okrugli stol pod nazivom „Koćarski ribolov i morski otpad – KRMA“

Uprava za ribarstvo organizirala je okrugli stol pod nazivom „Koćarski ribolov i morski otpad – KRMA“ koji se održao 9. svibnja 2023. u Zadru. Uz ravnatelja uprave mr. sc. Antu Mišuru, na okruglom stolu sudjelovali su i župan Zadarske županije g. Božidar Longin, predstavnica Ureda predsjednika Vlade RH gđa Judita Emić, predstavnici županija, gradova i općina, Fonda za zaštitu okoliša, lučkih uprava, ribara, udruga civilnog društva koji se bave zaštitom prirode i okoliša, HOK-a, HGK-a te FLAG-ova. 

Ravnatelj Uprave ribarstva dr. sc. Ante Mišura naglasio je važnost uspostave sustava za prikupljanje pasivno ulovljenog otpada na nacionalnoj razini kako bi se ribarima od Istre do Dubrovnika omogućilo neometano predavanje prikupljenog otpada, što je i njihova zakonska obaveza. Ako se usporede podaci o količinama prikupljenog otpada putem ronilačkih akcija u priobalnom području, vidi se da ribari koji obavljaju ribolov pridnenim povlačnim mrežama koćama mogu znatno doprinijeti u uklanjanju otpada s morskog dna. U Hrvatskoj je oko 350 brodova koji imaju odobrenje za obavljanje ove vrste ribolova i prosječno obavljaju ribolov oko 160 dana godišnje. U svakodnevnom ribolovu u prosjeku izvuku oko 5 do 20 kilograma takvog otpada, što su godišnje količine od oko 3 do 5 tona otpada po brodu.

Kroz raspravu se dodatno razjasnilo koje su obaveze tijela koja upravljaju lučkim područjem, način izračuna neizravne naknade koju plaćaju ribari za predaju otpada s brodova, ispravno kategoriziranje pasivno ulovljenog otpada te koji su propisani postupci za preuzimanje pasivno ulovljenog otpada.

Doneseni su sljedeći zaključci:

  1. Koćari koji ulove otpad u svojim mrežama će ga odvojiti u posebne vreće i pripremiti za predaju u lučke uređaje za prihvat pasivno ulovljenog otpada
  2. Pasivno ulovljeni otpad mora se predati u lučke uređaje koji trebaju biti tehnički usklađeni s vozilima za prijevoz otpada koje će obavljati pravne osobe registrirane za gospodarenje otpadom. Na području Zadarske županije postoje pretpostavke za operativnu provedbu zbrinjavanja ovog otpada.
  3. Potrebno je osigurati evidenciju prikupljenog pasivno ulovljenog otpada u volumenu i masi, što je moguće osigurati putem aplikacije na nacionalnoj razini te koristiti za razmjenu podataka na horizontalnoj razini.
  4. Pasivno ulovljeni otpad kategorizira se kao grupa 02 otpad iz polj, lovstva, ribarstva i prerade, predgrupa 01 te se mogu dodijeliti dva ključna broja 02 01 99 za miješani otpad ili 02 01 04 za otpadnu plastiku (isključujući ambalažu).
  5. Novim Programom mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem planirana je nova mjera: Uspostava sustava za prikupljanje i prihvat pasivno ulovljenog otpada prikupljenog prilikom koćarenja. U narednom razdoblju intenzivnije će se raditi na horizontalnoj suradnji nadležnih tijela kako bi se ona uspješno uspostavila.
  6. Kako bi se smanjili neizravni troškovi korisnicima, planirat će se sufinanciranje pojedinih troškova sakupljanja i obrade pasivno ulovljenog otpada putem Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te drugih oblika financiranja koji su na raspolaganju lukama za gospodarenje otpadom i ribarstvo.

Foto_izvor: izor. hr

 

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr