Obrtničke novine

Obrtnici - obveznici elektroničke komunikacije sa sudovima

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (NN 22/80) usluga e-Komunikacije Ministarstva pravosuđa postala je obvezna za sve fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, znači i za obrtnike. To znači da se dostava akta i podnesaka više ne može vršiti u papirnatom obliku, već samo elektronski.

Navedena usluga omogućava elektroničku komunikaciju sa svim trgovačkim, općinskim, upravnim i županijskim sudovima te Visokim trgovačkim sudom RH, a svrha joj je ubrzanje rada sudova, smanjenje troškova postupka, uspostava elektroničkog sudskog spisa i elektroničke sudske arhive.

Napomena: Prekršajni sudovi za sada nisu uključeni u ovaj sustav e-Komunikacije.

Usluga „e-Komunikacija“ omogućava:

  • slanje podnesaka i priloga sudu,
  • zaprimanje sudskih pismena,
  • udaljeni uvid u sudski predmet.

Obrtnici su dužni do 19. srpnja 2023. godine zatražiti pristup informacijskom sustavu e-Komunikacije Ministarstva pravosuđa i uprave.

Napominjemo da ne postoji nikakva sankcija za neprijavljivanje u sustav e-Komunikacije te da je takva vrsta komunikacije potrebna jedino u slučajevima kada se pred nekim od sudova vodi spor koji se tiče obavljanja tnosti.

Ukoliko postanete stranka u takvom sporu, a niste izvršili pristup sustavu e-Komunikacije, sud će dostavu prvog pismena obaviti poštom uz obavijest da će se sva daljnja pismena u postupku do vašeg uključivanja u e-Komunikaciju obaviti stavljanjem pismena na e-oglasnu ploču sudova. U takvom slučaju moći ćete se onda hitno uključiti u e-Komunikaciju ili angažirati odvjetnika pa će e-komunikacija sa sudom ići preko njega.

Za prijavu na ovu uslugu i njezino korištenje potrebno je:

1.     imati e-Građani korisnički račun (saznajte više)  i izraditi korisnički pretinac za primanje obavijesti

2.     prijaviti se na NIAS elektroničkom vjerodajnicom značajne ili visoke razine
Lista prihvaćenih vjerodajnica dostupna je na ovoj poveznici https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667

3.     imati odgovarajući potpisni certifikat

Ovlašteni izdavatelji potpisnih certifikata u Hrvatskoj su:

o   Financijska agencija (FINA)

o   Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. (AKD)

o   MUP, posredno, u vidu izdavanja elektroničke osobne iskaznice (eOI)

Potpisni certifikati izdaju se na zaštićenom USB uređaju ili pametnim karticama, te imaju

određeni rok valjanosti odnosno nakon isteka moraju se obnavljati.

Usluga je dostupna putem poveznice: https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/

Upute za prijavu fizičkih osoba u sustav, kao i za korištenje usluge nalaze se u prilogu.

Ukoliko imate neki problem ili nedoumicu vezano za korištenje usluge „e-Komunikacija“, možete se obratiti na telefon 01/3714 077 i/ili e-mail: ekomunikacija(at)mpu.hr

e-Komunikacija - Priručnik za fizičke osobe

Izvor: www uo.pula.hr 

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr