Obrtničke novine

Otvaranje obrta i rad državljana članica EGP u RH

Rad državljana država članica Europskog gospodarskog pro­stora uređen je Zakonom o držav­ljanima država članica Europskog gospodarskog pro­stora i članovima njihovih obitelji   NN 66/19, 53/20, 144/20 i 114/22

Odredbe ovoga Zakona odnose se na državljane EGP-a odnosno državljane država Europske unije: Austrije • Belgije • Bugarske • Cipra • Češke • Danske • Estonije • Finske • Francuske • Grčke • Irske • Italije • Latvije • Litve • Luksemburga • Mađarske • Malte • Nizozemske • Njemačke • Poljske • Portugala • Rumunjske • Slovačke • Slovenije • Španjolske • Švedske  te Norveške, Islanda, Lihtenštajna i državljane Švicarske Konfederacije.

Državljanin države članice EGP-a i članovi njegove obitelji mogu u Republici Hrvatskoj raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez potvrde o prijavi rada (koje su za boravak i rad u RH inače potrebni državlja­nima trećih zemalja).

To znači da mogu slobodno otvarati obrt pod jednakim uvjetima koji vrijede i za hrvatske državljane.

Pri tom državljanin države članice EGP-a ima pravo boravi­ti u RH do tri mjeseca (kratkotrajni boravak) od dana ulaska u RH ako posjeduje valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu.

Ako želi raditi ili otvoriti obrt, dakle biti u RH dulje od tri mjeseca, mora najkasnije u roku od osam dana od iste­ka tri mjeseca boravka prijaviti privremeni boravak nadležnoj policijskoj upravi odnosno postaji prema mjestu boravka.  

U skladu s odredbom čl. 15. i 16 Zakona o držav­ljanima EGP-a, zahtjev se podnosi policijskoj upravi odnosno postaji prema mjestu boravka državljanina EGP-a.

Nadležna policijska uprava odnosno postaja nakon primitka zahtjeva izdaje potvrdu o prijavi pri­vremenog boravka u svrhu rada.

Za izdavanje potvrde  nužan je dokaz o radu/samozapošljavanju, dakle dokaz da ima registriran obrt.

Napomena: Djelatnosti vezanih obrta spadaju u regulirane profesije. Zbog toga državljani EGP-a koji su stručne kvalifikacije stekli u državi ugovornici EGP-a, a koji u RH žele obavljati djelatnosti vezanih obrta moraju podnijeti zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova. U skladu s čl. 71. Zakona o obrtu te odredbama Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta NN  90/17, priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova radi obavljanja reguliranih profesija u području vezanih obrta obavlja Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.  Popis je dostupan na  poveznici: https://www.azvo.hr/images/stories/enic/Popis_reguliranih_profesija_u_Republici_Hrvatskoj_3.1.2019.pdf 

U skraćenim crtama procedura za državljane EGP za otvoriti obrt – potrebno je:

  • imati adresu  (MUP)
  • pribaviti  OIB-a (PU)
  • za vezane obrte proći proceduru priznavanja inozemnih kvalifikacija (AZVO)
  • registrirati obrt bez datuma početka obavljanja djelatnosti (Upravni odjel za gospodarstvo)
  • pribaviti potvrdu o privremenom boravku  (MUP)
  • prijaviti datum početka obavljanja djelatnosti u obrtu (Upravni odjel…)

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr