Obrtničke novine

Natječaj za provedbu za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje natječaj za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: od 24. srpnja 2023. do 24. kolovoza 2023.

Predmet Natječaja je dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“, br. 68/2023; u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja.

Korisnici su obrti i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe ili djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe imaju propisanu Statutom, koje ispunjavanju uvjete iz Pravilnika, a mogu biti:

  1. privatne savjetodavne službe, samostalne ili u okviru druge pravne osobe,
  2. privatni savjetnik,
  3. nevladine organizacije,
  4. Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje,
  5. Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Visina bruto satnice troškova stručnih osoba koje su zaposlenici korisnika: 15,88 EUR.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Natječaja: 3.500.000 EUR.

Intenzitet javne potpore: do 100% prihvatljivih troškova.

Pitanja u vezi s ovim Natječajem korisnici postavljaju isključivo putem mrežne stranice – www.ruralnirazvoj.hr, unosom osobnih podataka te odabirom odgovarajućeg natječaja na koji se pitanje odnosi.

Pitanja se mogu postaviti od 7. srpnja 2023. godine do 7. kolovoza 2023. godine, a odgovori na postavljena pitanja objavljuju se putem mrežne stranice – www.ruralnirazvoj.hr.

Upravljačko tijelo i Agencija za plaćanja kroz odgovore na pitanja ne mogu davati svoje mišljenje o prihvatljivosti pojedinog potencijalnog korisnika, prihvatljivosti projekata odnosno pojedine vrste troškova.

Izvornu objavu, kao i detalje vezane za prijavu možete proučiti OVDJE.

Vezano uz Natječaj, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju organizira radionice za potencijalne korisnike intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

U planu je održavanje tri radionice prema rasporedu:

  • Zagreb 12. 7. 2023., od 11 do 14 sati, Kino dvorana Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78
  • Osijek 13. 7. 2023., od 11 do 14 sati, Dvorana HGK ŽK Osijek, Europske avenije 13
  • Zadar 14. 7. 2023., od 11 do 14 sati, Dvorana HGK ŽK Zadar, Špire Brusine 16

Broj mjesta je ograničen te je stoga potrebno putem poveznice prijaviti sudjelovanje.

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr