Obrtničke novine

Dani otvorenih vrata unutarnjeg tržišta EU za poduzetnike održavat će se jednom mjesečno

Dana 9. rujna 2019. održan je prvi Dan otvorenih vrata unutarnjeg tržišta EU za poduzetnike u organizaciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. 

Stručnjaci Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta su u vremenu 10:00 – 14:00 u  auli Ministarstva razgovarali  s poduzetnicima, informirali ih o mogućnostima i pravima koje pruža sloboda kretanja roba i pružanja usluga na unutarnjem tržištu EU, informirali poduzetnike o EU kontaktnim točkama koje im stoje na raspolaganju za dobivanje potrebnih informacija (PCP, JKT, SOLVIT, TRIS, IMI), te nacionalnom internetskom portalu www.cut.hr uspostavljenom 2014. godine a koji na jednom mjestu objedinjuje više od 20 kontaktnih točaka iz područja različitih resora.

Ovo je bila prilika i da poduzetnici popune Upitnik o poslovanju na unutarnjem tržištu putem kojeg se prikupljaju informacije o iskustvima poduzetnika u prekograničnom poslovanju i identificiranju prepreka s kojima se poduzetnici susreću na jedinstvenom tržištu EU u području slobode pružanja usluga i slobode kretanja robe. Prikupljeni podaci bit će korišteni za analizu prepreka i potencijala jedinstvenog tržišta EU koju Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta provodi u suradnji s drugim državama članicama i Europskom komisijom.

Na prvom Danu otvorenih vrata unutarnjeg tržišta EU za poduzetnike sudjelovalo je četrdesetak poduzetnika koji su pozdravili ovo događanje i ukazali na nužnost informiranja gospodarskog sektora o ovim dostupnim alatima unutarnjeg tržišta budući isti još nisu u dovoljnoj mjeri poznati hrvatskim poslovnim subjektima, niti se istima koriste prilikom svojeg prekograničnog poslovanja.

Dani otvorenih vrata unutarnjeg tržišta EU za poduzetnike održavati će se svakog 9. u mjesecu u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb u vremenu 10:00 – 12:00 (u slučaju ako je 9. u mjesecu neradni dan pomiče se termin na prvi slijedeći radni dan).

Prijave poduzetnika za sudjelovanje na Danu otvorenih vrata unutarnjeg tržišta EU vrše se prijavom na e-mail: unutarnje-trziste@mingo.hr uz navođenje imena sudionika, naziva poslovnog subjekta te datuma za koji se vrši prijava (tijekom 2019. godine Dan otvorenih vrata unutarnjeg tržišta EU za poduzetnike održati će se 9. listopada, 11. studenog te 9. prosinca).   

Dan otvorenih vrata unutarnjeg tržišta EU za poduzetnike odvija se kao jedna od aktivnosti unutar događanja „Sve na jednom mjestu“ koje je započelo 9. rujna 2017. godine i putem kojeg se provodi informiranje građana, gospodarstvenika i javne uprave o  mogućnostima koje pruža unutarnje tržište EU i koje je u prethodnom razdoblju već provedeno u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Varaždinu, Splitu i Prelogu.

Uz Dane otvorenih vrata unutarnjeg tržišta EU za poduzetnike Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta počinje i sa edukacijom mladih o mogućnostima unutarnjeg tržišta koje će se dana 14. listopada 2019. godine u vremenu 10:00 – 13:00 održati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) kao prvi u nizu informiranja i edukacije mladih o unutarnjem tržištu i mogućnostima koje im ono pruža.

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, gosp. Darko Horvat istaknuo je daljnju potrebu  jačanja međuresorne suradnje svih dionika našeg gospodarstva; kako državne uprave sa gospodarstvenicima, tako i sa građanima i akademskom zajednicom te će ovo Ministarstvo nastaviti sa direktnim dijalogom i podrškom svim subjektima u njihovom poslovanju i daljnjem razvoju.

IZVOR: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr