Obrtničke novine

Povećanje plaće u ugostiteljstvu

Prava radnika u ugostiteljstvu uređena su, među ostalim, Kolektivnim ugovorom ugostiteljstva NN 50/22., i  Dodatkom I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugosti­teljstva NN 55/23.

Odlukama ministra nadležnog za rad NN 58/22. i NN  67/23. njihova je primjena proširena na sve poslodavce i rad­nike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007..

Zbog toga se od 1. srpnja 2023. godine (plaće za srpanj 2023. g) mijenjaju:
 
a) svote osnovnih plaća u ugo¬stiteljskoj djelatnosti (osnovna plaća ne sadržava dodatak na staž)
Grupa složenosti poslova Tipični poslovi Minimalna bruto plaća u eurima bez dodataka: 
I. JEDNOSTAVNI POSLOVI
Pokazuje osnovno znanje. Potrebne osnovne vještine za obavljanje jednostavnih rutinskih poslova. npr: čistačica, spremačica, servir, portir, nosač prtljage, i drugi slični poslovi navedene razine složenosti 700,00 eura
II. MANJE ZAHTJEVNI POSLOVI
Pokazuje i koristi osnovno znanje na određenom području, koristi vještine za obavljanje zadataka. Pomoću jednostavnih sredstava za rad obavlja manje složene poslove. npr: sobarica, pomoćni konobar, pomoćni kuhar, pomoćni recepcionar, pomoćni slastičar i drugi slični pomoćni poslovi navedene razine složenosti 710,00 eura
III. ZAHTJEVNIJI POSLOVI
Primjenjuje znanje na određenom području, preuzima odgovornost za izvršenje zadataka uz ograničenu samostalnost u radu. npr: konobar, kuhar, slastičar, recepcionar i drugi slični poslovi navedene razine složenosti 760,00 eura
IV. VRLO ZAHTJEVNI POSLOVI
Koristi specijalistička znanja za obavljanje složenih poslova samostalno. Potrebna kreativnost, osobne inicijative i profesionalizam uz stručno poznavanje područja rada. npr: konobar specijalist, kuhar specijalist i drugi slični specijalistički poslovi navedene razine složenosti 900,00 eura
 
b) dva dodatka na plaću:
• dodatak na staž 0,5 % primjenjuje se za svaku navršenu godinu ukupnog radnog staža kod sadašnjeg i svih dosa¬dašnjih poslodavaca i
• dodatak za rad nedjeljom sada iznosi 50 % kao što je to propisano i Zakonom o radu NN 93/14. do 151/22.
 
izvor: Obrtnička komora Istarske županije

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr