Obrtničke novine

Novosti u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Aktualna porezna reforma uz izmjene nekoliko poreznih zakona donijela je i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.
Na inicijativu Hrvatske obrtničke komore produljen rok za popravak naplatnog uređaja određen predmetnim Zakonom s dva radna dana na pet radnih dana, što će sigurno djelomično olakšati poslovanje obrtnika.

Druga promjena odnosi se na isticanje obavijesti na pratećim dokumentima čemu seHOK snažno protivio, budući da se radi o dodatnom administrativnom opterećenju. To znači da će obveznik fiskalizacije pri izradi ponude u istu morati umetnuti tekst OVO NIJE FISKALZIRANI RAČUN. HOK je ponudio rješenje da na svakom fiskaliziranom računu stoji OVO JE FISKALIZIRANI RAČUN, ali isto nije prihvaćeno. Svakako obratite pažnju na navedenu promjenu.
Navedene odredbe primjenjuju se od 1. siječnja 2019., dok se neke zbog potrebne prilagode primjenjuju tek od 2021. godine. U nastavku donosimo popis najznačajnijih novosti u ovom Zakonu:

  • Produljenje roka kod prestanka rada uređaja – ako dođe do potpunog prestanka rada naplatnog uređaja bio je zadan rok od dva dana za ponovnu uspostavu rada. Sada se produljuje navedeni rok na pet dana. Taj rok vrijedi i za obvezu dostavljanja Poreznoj upravi svih izdanih računa, a po primitku JIR-a ostaje obveza njegovog upisa na izdanim računima. Početak primjene je od 1. siječnja 2019. godine.
  • Isticanje obavijesti na pratećim dokumentima – ako obveznik fiskalizacije iz bilo kojeg razloga prije izdavanja računa izdaje dokument s podacima o plaćanju, dužan je na takvom dokumentu vidno ispisati napomenu „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“. U slučaju nepoštivanja ove odredbe od strane fizičke osobe obrtnika predviđena je kazna od 30.000,00 do 300.000,00 kuna. Početak primjene je od 1. siječnja 2019.
  • Novi obveznici fiskaliazcije – proširuje se obveza fiskalizacije na obveznike koji obavljaju prodaju putem samoposlužnih uređaja, a koji su do sada bili izuzeti od obveze fiskalizacije i izdavanja računa. Postupak fiskalizacije će se provoditi i kod prodaje putem samoposlužnih uređaja, ali na način da se ne zahtijeva izdavanje računa već se propisuje obveza fiskalizacije podatka o prodaji iz samoposlužnog uređaja. Znači fiskalizacija prodaje putem samoposlužnog uređaja ne znači izdavanje fiskaliziranog računa kupcu već prijavu prodane robe ili usluge putem samoposlužnog uređaja, a ova prijava će se odvijati putem instaliranog softvera na samoposlužnom uređaju i elektroničkog sustava Porezne uprave. Zbog potrebe prilagodbe automata novim uvjetima prodaje ova će se promjena početi primjenjivati od 1. siječnja 2021. Za neprovođenje postupka fiskalizacije u skladu s odredbama Zakona o fiskalizaciji i ovim će se obveznicima moći izreći privremena zabrana obavljanja djelatnosti.

Izvor: www.hok.hr

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr