Obrtničke novine

Potpora temeljem Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Potporu temeljem Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini.

Potpora iz ovoga Programa dodjeljuje se korisnicima koji ispunjavaju uvjete Programa u iznosu najviše 50% od ukupno prijavljene štete od prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini u Registru šteta od prirodnih nepogoda za svakog pojedinog korisnika.

U 2023. godini izvršit će se isplata avansa sredstva potpore u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 EUR korisnicima potpore kojima je šteta prirodnih nepogoda u 2023. godini prijavljena u Registru šteta od prirodnih nepogoda zaključno s 31. kolovoza 2023. godine. Na preostali iznos potpore korisnici potpore ostvarit će pravo u 2024. godini, po provedenoj konačnoj obradi podataka o prijavljenim štetama od prirodnih nepogoda u 2023. godini iz Registra šteta od prirodnih nepogoda.

Najmanji pojedinačni iznos potpore iz Programa po korisniku iznosi 50,00 EUR, a najveći 10.000,00 EUR.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe komisije (EU) br. 2022/2472, koja se bave biljnom proizvodnjom.

Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) imati štetu od prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini prijavljenu u Registru šteta od prirodnih nepogoda na prinosu poljoprivrednih kultura,

c) nemaju osiguran usjev od prirodne nepogode za koju su prijavili štetu od prirodne nepogode u Registru šteta od prirodnih nepogoda.

Korisnici mjere 17. Programa ruralnog razvoja – Osiguranje usjeva, životinja i biljaka – ako su osigurani od posljedica prirodnih nepogoda iz ovog Programa za kulturu za koju su prijavili štetu u Registru šteta od prirodnih nepogoda nisu prihvatljivi za potporu u okviru ovog Programa.

Provedba ovoga Programa propisana je Pravilnikom o provedbi programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini (NN 98/2023), a provodi ga Ministarstvo poljoprivrede.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provodit će isplatu potpore na račune korisnika na temelju Odluke o isplati sredstva Ministarstva poljoprivrede. Više o potpori možete pronaći OVDJE.

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr