Obrtničke novine

Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (68/23)

Stupanjem na snagu Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (68/23), svi poslodavci su dužni uskladiti svoje obračunske isprave s novim Pravilnikom i to najkasnije do 1. listopada 2023. godine.

Osim već propisanih podataka o isplaćenoj/neisplaćenoj plaći, naknadi plaće i otpremnini, obračunske isprave sada moraju sadržavati i podatke o isplaćenoj ili neisplaćenoj naknadi za neiskorišteni godišnji odmor, kao i podatke o primicima radnika na temelju radnog odnosa koji se u smislu Zakona o radu ne smatraju plaćom (jubilarna nagrada, bonusi, božićnica, regres i sl.).

Predviđene su četiri vrste obrazaca, označene kao Obrazac IP1, NP1, IO1 i NO1.

Za obračun plaće, naknade plaće i primitaka na temelju radnog odnosa može se koristiti obrazac IP1, dok se za obračun isplaćene otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor može koristiti obrazac IO1.

Ove dvije vrste obrasca mogu se i slobodno formirati temeljem već postojećih knjigovodstvenih programa, ali treba provjeriti jesu li usklađeni i sadrže li sve podatke koje novi pravilnik predviđa.

Za razliku od prethodno navedenih obračuna, obrasci NP1 i NO1 su obvezni obrasci, pa se tako kod neisplaćene ili djelomično isplaćene plaće/naknade plaće, obvezno koristi obrazac NP1, a kod neisplaćene i djelomično isplaćene otpremnine ili naknade za neiskorišteni godišnji odmor obvezno se koristi obrazac NO1.

Tekst Pravilnika s obrascima nalazi se na sljedećoj poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_68_1118.html

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr