Obrtničke novine

Europska komisija predlaže nove mjere za smanjenje kritičnog nedostatka radne snage

Europska unija suočava se s trajnim problemom nedostatka radne snage u svim sektorima i na svim razinama vještina,  a demografske promjene dodatno će utjecati na probleme tržišta rada. Ako se ne poduzmu usklađene mjere, trenutačna kretanja mogla bi ugroziti zelenu i digitalnu tranziciju, umanjiti konkurentnost EU-a te oslabiti javne usluge u područjima u kojima već nedostaje radnika.

U Komunikaciji o mobilnosti vještina i talenata upućenoj Parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija, Komisija navodi kako je kvalificirana radna snaga presudna za konkurentnost Unije i njenu sposobnost za rast i inovacije, a poslodavci u svim sektorima sve ju teže pronalaze. Očekuje se i rast nedostatka vještina u područjima vezanim za dvostruku tranziciju; zeleno i digitalno gospodarstvo zahtijevaju specifične vještine te restrukturiranje tržišta rada, što će posebno utjecati na sektore građevinarstva, energetike, industrije i prometa. Osim toga, s obzirom na starenje stanovništva Europe, trebat će više radnika i u području skrbi za bolesne i starije osobe, što tržište rada EU-a može samo djelomično pokriti. Predloženi paket prva je inicijativa za organiziranu i zakonitu migraciju radne snage u Uniji kojom se želi doprinijeti rješavanju ovog problema.

Stalna nastojanja EU-a da riješi problem nedostatka radne snage usmjerena su prije svega na usavršavanje, prekvalifikaciju i iskorištavanje potencijala domaćih radnika. Međutim, da bi se u državama članicama taj nedostatak uklonio, EU će morati privući kvalificiranu radnu snagu i talente iz ostatka svijeta te stvoriti uvjete za njen ostanak, i to ne samo kako bi se ublažio problem njenog nedostatka, nego i kako bi se potaknule inovacije, tehnološki napredak te gospodarski rast na razini cijele Unije. Iako je mobilnost u svrhu učenja vrijedno iskustvo za stjecanje znanja i vještina potrebnih za osobni, obrazovni i profesionalni razvoj te za građanski angažman i socijalnu uključenost, Komisija navodi da je i dalje je relativno malo Europljana koji sudjeluju u aktivnosti učenja izvan svoje države.

Paketom novih mjera Komisija želi učiniti Uniju privlačnom talentima iz trećih zemalja, a on uključuje uspostavu baze talenata, mjere za priznavanje kvalifikacija i mobilnost u svrhu učenja. Te su mjere ključna ostvarenja Europske godine vještina.

1. Baza talenata EU-a - ovo je prva takva informatička platforma EU-a, a njome se olakšava povezivanje poslodavaca EU-a s tražiteljima zaposlenja iz trećih zemalja. Sudjelovanje u bazi bit će za države članice dobrovoljno. Ako se uključe, morat će pratiti nacionalne potrebe za radnicima i te podatke uključivati u bazu; Komisija je utvrdila 42 deficitarna zanimanja na razini EU-a, a taj će se popis prilagođavati promjenjivim potrebama tržišta rada. Platforma će također pružati informacije o postupcima zapošljavanja te životnim i radnim uvjetima u državama EU-a.

Baza talenata temelji se na dugogodišnjem uspješnom iskustvu Komisije s platformom EURES (Europska mreža za suradnju službi za zapošljavanje), a podupirat će interoperabilnost s nacionalnim platformama za zapošljavanje.

2. Lakše i brže priznavanje kvalifikacija stečenih u trećim zemljama - od ključne je važnosti i za poslodavce i za tražitelje posla iz trećih zemalja, za njihovu integraciju u društvo te za razvoj prava na spajanje obitelji. Tom će se mjerom postojeći EU-ov sustav priznavanja kvalifikacija modernizirati kako bi postupci bili jednostavniji, pristupačniji, brži i s manje administrativnog opterećenja koje djeluje demotivirajuće za sve uključene. To će poboljšati i usporedivost kvalifikacija među državama te pomoći poduzećima, posebno MSP-ovima. Izdavanje radnih viza i dozvola ostaje u rukama država članica; ako poslodavac želi zaposliti radnika iz treće države, morat će podnijeti zahtjev nacionalnim tijelima zaduženim za to.  

Ova će mjera doprinijeti i smanjenju nepovjerenja u vještine i kvalifikacije stečene u trećim zemljama, koje predstavlja veliku prepreku te vodi tome da državljani trećih zemalja često rade ispod razine svojih kvalifikacija. Prema podacima Eurostata, više od četvrtine državljana trećih zemalja 2022. bilo je visokokvalificirano, a 39,4% njih je bilo prekvalificirano za posao koji su obavljali. Taj je postotak visok i za državljane EU-a koji rade u drugim državama članicama: 31,8%. Komisija stoga ističe kako je razvoj sustava priznavanja kvalifikacija i vještina važan za iskorištavanje potencijala državljana trećih zemalja koji već sada uvelike pridonose tržištu rada i gospodarstvu EU-a; čak 13% ključnih radnika EU-a nisu njeni državljani.

Komisija će raditi i na usklađivanju Europskog kvalifikacijskog okvira s nacionalnim i regionalnim kvalifikacijskim okvirima. S obzirom na tempo tehničkih i društvenih promjena te na to da su postojeći sustavi orijentirani uglavnom na visoko obrazovanje, Komisija preporuča razvoj struktura priznavanja kvalifikacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Isto tako, poduzimaju se mjere za prelazak na višejezične digitalne kvalifikacije i svjedodžbe na razini cijelog sustava, čime će se olakšati postupci zapošljavanja i doprinijeti razvoju jedinstvenog tržišta.

3. Mobilnost u svrhu učenja za sve - Preporuka Vijeća „Europa u pokretu – prilike za mobilnost u svrhu učenja za sve” poziva države članice da mobilnost u svrhu učenja unutar EU-a uključe u sve oblike i razine obrazovanja i osposobljavanja, od školskog i strukovnog obrazovanja te osposobljavanja (osobito naukovanja), do visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Time se povećava privlačnost Unije kao odredišta za obrazovanje, posebno strukovno obrazovanje i osposobljavanje koje osim stjecanja vještina, potiče aktivno građanstvo, povećava zapošljivost, uspješnost i konkurentnost poduzeća te pridonosi istraživanjima i inovacijama. U okviru Preporuke, inicira se omogućavanje učenja kroz rad, razvoj sveobuhvatnog pristupa učenju jezika te povećanje mobilnosti učenika, studenata, nastavnika i pripravnika među državama članicama, uz tehničku pomoć i sredstva potpore. Međutim, ključ leži u rukama država članica jer je obrazovanje u nacionalnoj nadležnosti.

S obzirom na to da se potrebe tržišta rada brzo mijenjaju i razlikuju među državama članicama, treba osigurati da inicijative za migraciju radne snage budu u skladu s aktualnim potrebama gospodarstva i poslodavaca. Pristupačne i ažurirane informacije su presudne, a osim njih, za poboljšanje mobilnosti vještina i talenata ključna je i izgradnja kapaciteta te bliska suradnja nacionalnih tijela i dionika iz privatnog i javnog sektora u odredišnim i matičnim zemljama. Komisija je odlučna poduprijeti tu suradnju i računa na angažman Europskog parlamenta, Vijeća, država članica i socijalnih partnera.

O prijedlozima Komisije uskoro će pregovarati Europski parlament i Vijeće, a Komisija će podupirati države članice u provedbi preporuka te će ih pozivati da izvješćuju o nacionalnim inicijativama, reformama, dobroj praksi i statističkim podacima.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Komunikaciji Europske komisije o mobilnosti vještina i talenata možete pristupiti ovdje.

Foto: freepik.com

Izvor: www.hok.hr

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr