Obrtničke novine

Program osposobljavanja na radnom mjestu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Cilj mjere:

Nezaposlenim osobama omogućiti stjecanje znanja i vještina za obavljanje poslova određenog radnog mjesta ili obnavljanje vještina izgubljenih tijekom proteka vremena, kroz učenje na radnom mjestu i kombinirano u obrazovnoj ustanovi i na radnom mjestu.

Ciljane skupine:

  1. Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju najmanje 3 mjeseca, a koje se osposobljavaju za rad u zanimanjima složenosti do 3. stupnja ISCED (srednjoškolsko obrazovanje)
  2. Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju najmanje 3 mjeseca, a koje se osposobljavaju za rad u zanimanjima više razine složenosti (ISCED 4 i više) (obrazovanje nakon srednjeg koje nije ni visoko ni više)

Trajanje:

Ciljana skupina 1: do 4 mjeseca. Iznimno, za osobe osobe koje pohađaju formalni program osposobljavanja u suradnji s obrazovnom ustanovom te osobe uključene u Program integracije ranjivih skupina na tržište rada – Posao+ do 6 mjeseci.

Ciljana skupina 2: do 6 mjeseci

Korisnici:

  1. nositelji osposobljavanja – poduzetnici, poduzetničke potporne institucije i neprofitne organizacije koje obavljaju gospodarsku djelatnost, kako su isti definirani Pojmovnikom objavljenim na www.mjere.hr
  2. nezaposlene osobe iz ciljane skupine

Napomena: Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, kako su isti definirani Pojmovnikom objavljenim na https://mjere.hr/korisnicki-centar/pojmovnik/, mogu se uključiti u osposobljavanje na radnom mjestu za rad u zanimanjima složenosti najviše do razine koja odgovara njihovom najviše stečenom stupnju obrazovanja.

O vrstama prihvatljivih troškova, načinu odabira korisnika, kriterijima i obvezama, više možete saznati OVDJE.

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr