Obrtničke novine

Savjetovanje-predstavljanje proizvoda Istarske kreditne banke d.d. Umag - 13.05.2024.

Istarska kreditna bankom d.d. Umag u suradnji s Udruženjem obrtnika Bujštine-Umag organizira individualno savjetovanje za članove Udruženja obrtnika Bujštine-Umag.

Individualno savjetovanje - predstavljanje proizvoda banke održati će se u ponedjeljak, 13. svibnja 2024. u periodu od 10,00 do 12,00 sati, u prostorijama Udruženja obrtnika Bujštine-Umag, na adresi: Umag, Pozioi 2, I. kat (plava zgrada).

Temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji za 2024. godinu sklopljenog početkom 2024. godine između Obrtničke komore Istarske županije i Istarske kreditne banke Umag d.d. obrtnicima na području cijele Istarske županije, osigurani su povoljniji uvjeti kreditiranja.

Našim članovima na raspolaganju su sljedeće kreditne linije:

  • kratkoročni krediti za obrtna sredstva i revolving krediti s rokom otplate do 12 mjeseci
  • krediti za pripremu turističke sezone
  • dugoročni krediti za financiranje trajnih obrtnih sredstava s rokom otplate do 5 godina
  • dugoročni krediti za nabavu opreme s rokom otplate do 7 godina
  • dugoročni krediti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih i/ili poslovnih objekata s rokom otplate do 12 godina

Najniža kamatna stopa po kratkoročnim kreditima odnosi se na kredite za pripremu turističke sezone i iznosi 4,25%, a u cilju financijskog praćenja obrtnika u njihovim potrebama za trajno obrtnim sredstvima te investicijama u cilju rasta i razvoja poslovanja, Banka će odobravati i dugoročne kredite također uz kamatnu stopu već od 4,25% (ovisno o bonitetu klijenta).

Naknada za obradu kreditnih zahtjeva također je znatno niža od redovne te iznosi 0,40% od iznosa kredita za kratkoročno financiranje odnosno 0,80% od iznosa kredita za dugoročno financiranje. Banka će obrtnicima koji otvore novi transakcijski račun u 2024. godini, omogućiti korištenje te usluge bez obračuna i plaćanja mjesečne naknade za održavanje računa do 31. prosinca 2024. godine.

Također, Banka će obrtnicima odobravati Business charge karticu bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja, a novim korisnicima  koji do kraja 2024. godine ugovore korištenje usluge Mobilnog bankarstva – mIKB Business, omogućiti će do 31. prosinca 2024. godine korištenje te usluge bez obračuna i plaćanja mjesečne naknade.

Svi zainteresirani obrtnici mogu se prijaviti za besplatno savjetovanje putem e-maila: biserka.frankovic@ikb.hr ili na broj telefona: 052/645-999, mob. 099 531 64 69 i na e-mail  krediti@ikb.hr broj telefona 052/702-363 i 052/702 361 najkasnije do četvrtka, 09. svibnja 2024. godine.

Prijave su obavezne.

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr