Obrtničke novine

Doprinos za zdravstveno osiguranje ostaje 7,5%

Stupanjem na snagu novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 106/18 ) 01. siječnja 2019. godine stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje povećava s 15% na 16,5%.
 
Osobe koje ostvaruju primitke po osnovi drugog dohotka ili obavljaju drugu djelatnost i dalje će doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje obračunavati po sniženoj stopi od 7,5%. Budući da ne dolazi do promjene članka 14. stavka 2. Zakona o doprinosima, obračunska stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje ostaje nepromijenjena za navedenu kategoriju poreznih obveznika.
 
Također, bitno je izvijestiti da unatoč velikom uloženom trudu Hrvatske obrtničke komore po pitanju ukidanja obveze obrtnika za dostavu JOPPD obrasca za obračun obveznih doprinosa, navedeno ostaje nepromijenjeno.
 
Službenim očitovanjem Porezne uprave navodi se da ukidanje obveze obrtnika za dostavu JOPPD obrazaca za obračun obveznih doprinosa nije planirano, budući da je cilj uvođenja obveze samoutvrđivanja doprinosa za obveznike bio potaknuti ih na dobrovoljno ispunjavanje zakonskih obveza. Stajalište je Porezne uprave da propisane obveze ne predstavljaju dodatan teret za obveznike. Hrvatska obrtnička komora i dalje će inzistirati da se ta obveza obrtnicima regulira na primjereniji način.
 
Izvor: www.hok.hr

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr