Obrtničke novine

Potpišite Ugovor sa HEP Opskrba d.o.o. – ostvarite nižu cijenu električne energije - ROK 11.11.2019.

Potpisivanjem Dodatka 1 Sporazuma o poslovnoj suradnji između Hrvatske obrtničke komore i tvrtke HEP-OPSKRBA d.o.o. osigurani su povoljniji, jedinstveni uvjeti opskrbe električnom energijom na području cijele Hrvatske za članove HOK-a (obrtnici i dobrovoljni članovi) te njihove djelatnike.

Detaljne informacije o spomenutim uvjetima nalaze se u privitku (dokument Informacije o povlaštenim cijenama za članove HOK-e i njihove djelatnike_HEP Opskrba).

Informacije-o-povlaštenim-cijenama-za-članove-HOK-e-i-njihove-djelatnike_HEP-Opskrba-1

Obrazac za dostavu podataka o krajnjem kupcu

izvor: hep.hrobrtnici-rijeka.hr

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr