Obrtničke novine

Natječaj za izradu web stranice projekta Erasmus+ Master 4:0: Unapređenje majstorskih ispita

Hrvatska obrtnička komora prikuplja ponude za izradu web stranice za projekt  Erasmus+ Master 4:0: Unapređenje majstorskih ispita, broj projekta: 2019-1-HR01-KA202-060820.

Opis predmeta nabave

Izrada web stranice projekta Erasmus + Master 4:0: Unaprjeđenje majstorskih ispita što uključuje:

-          instalaciju WordPressa i vezanih alata

-          prilagodbu WordPress teme po želji Naručitelja, u skladu s vizualnim identitetom kojeg osigurava Naručitelj

-          punjenje stranice postojećim sadržajem

-          testiranje funkcionalnosti stranice

-          prebacivanje projekta s testnog na produkcijski poslužitelj i puštanje u rad

-          održavanje web stranice u trajanju od 24 mjeseca

-          konzultacije i korisničku podršku.

Količina: 1 komad 

NAPOMENA: Ponuda treba sadrži sve navedene elemente. Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Datum dostave ponude 

31.10.2019. 

-     u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – PONUDA ZA IZRADU WEB STRANICE  za projekt Erasmus+ Master 4:0: Unaprjeđenje majstorskih ispita, broj projekta: 2019-1-HR01-KA202-060820

 

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

-   osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude

-   putem redovne pošte, a datum zaprimanje ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude.

Ponude koje su nepotpune ili su stigle nakon naznačenog datuma dostave neće se razmatrati.

Mjesto isporuke:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

 

Opći uvjeti natječaja:

-     cijena ponude za uslugu nudi se kao u maloprodaji s posebno iskazanim PDV-om

-     cijena navedena u ponudi mora biti ovjerena potpisom i pečatom ponuđača

-     u ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave

-     rok valjanosti ponude je 60 dana.

 

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije o projektu obratite se:

Nevena Kurteš

Tel: 01/48 06 609

e-mail: nevena.kurtes@hok.hr i hok@hok.hr ;

Za dodatne informacije o natječaju obratite se:

Zrinka Debeljak

Tel: 01/ 4806 666 ili 01/ 4806 651

e-mail: zrinka.debeljak@hok.hr i hok@hok.hr

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr