Obrtničke novine

Obavezna naplata plastičnih vrećica

Dodatno podsjećamo na obvezu postupanja sa laganim  plastičnim vrećicama, zbog mogućih visokih novčanih kazni.

One su propisane čl. 172  Zakona o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13. i 73/17 na način da se svako neispunjavanje obveza iz provedbenih propisa koji su doneseni na temelju tog Zakona te neispunjenje tih obveza u utvrđenom roku i na propisani način, smatra prekršajem za koji je predviđena novčana kazna   za obrtnika u svoti od 25.000,00 do 70.000,00 kn a za pravnu osobu  u svoti od 100.000,00 do 800.000,00 kn.

Dakle zatražite od dobavljača ili proizvođača pisane informacije o debljini stjenke plastične vrećice za nošenje (mogu biti iskazane i na dostavnici, računu…), vodeći računa o vrstama:

Vrste plastičnih vrećica za nošenje      Debljina stjenke vrećice    Obveza

Plastične vrećice za nošenje                     > 50 mikrona          Nije propisano

Lagane plastične vrećice za nošenje       ≥ 15 > 50 mikrona Obvezna naplata

Vrlo lagane plastične vrećice za nošenje     < 15 mikrona       Obvezno pisano upozorenje   „Vrećice koristiti štedljivo“

Oksorazgradive plastične vrećice za nošenje  Nije propisano


Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr