Obrtničke novine

Prezentirajte svoje proizvode i usluge uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore na 87. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 87. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2020., koji će se održati od 16. do 22. svibnja 2020. 

Radi se o najvažnijem i najvećem sajmu u Republici Srbiji koji brojem izlagača, posjetitelja i sajamskom ponudom pruža mogućnosti hrvatskim obrtnicima i poduzetnicima za kvalitetnu prezentaciju proizvoda i usluga.

Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu objedinjuje izložbe sljedećih djelatnosti: izrada alata, obrada metala i proizvodnja proizvoda od metala, strojogradnja, hidraulika i pneumatika, poljoprivredni proizvodi, ambalaže za poljoprivrednu, prehrambenu i kemijsku industriju, preradu plastičnih masa i izradu proizvoda od plastike, elektroniku i energetiku, proizvode gumarske industrije, poljoprivrednu mehanizaciju i rezervne dijelove, šumarstvo, navodnjavanje, odvodnju, strojeve i opremu za obradu metala, obradu drva, građevinarstvo, uporaba obnovljivih izvora energije…

U nastavku Vam dajemo pregled osnovnih pokazatelja sajma iz 2019. godine te informacije i uvjete nastupa u 2020. godini:
Broj izlagača 2019. godine: 1.528 izlagača od čega 984 direktnih izlagača, 544 indirektnih izlagača,
Izložbena površina sajma: paviljonski prostori i izložba na otvorenom na površini od preko 49.000 m2,

Broj država učesnica u 2019. godini: izlagači iz 43 države svijeta i 12 kolektivnih nastupa država
Ukupan broj posjetitelja u 2019. godini: oko 138.000 posjetitelja, od čega preko 88.000 profesionalnih posjetitelja (obrt, tvrtka, poljoprivredna gospodarstva),
Medijsko praćenje sajma: akreditiranih 760 novinara,

Popratna događanja: poslovni susreti poduzetnika, predavanja, okrugli stolovi, nagradne igre i sajamska TV sa svakodnevnim aktualnim izvješćima o događanjima na sajmu.

Podaci o sajmu i uvjetima nastupa u 2020. godini:

Naziv sajma: 87. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu 2020., Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Republika Srbija; www.sajam.net

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa HOK-a po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 96,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 120,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 192,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 240,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu «ključ u ruke».

Svaki izlagač  priprema svoju prezentaciju, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora te dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju i dežurstvo na štandu, najavu nastupa, transport eksponata, relacija Zagreb – Novi Sad – Zagreb i postavu na štandu, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Napominjemo da je izlagački prostor HOK-a ograničen i da treba reagirati prijavom što prije, kako bi prijavljenim izlagačima stručna služba HOK-a mogla osigurati izložbeni prostor i kvalitetno pripremiti nastup na sajmu u Novom Sadu.

Izlagači dakle trebaju dostaviti prilikom prijave nastupa:

  1. prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,
  2. podatke o robi koja se šalje na sajam,
  3. izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci za carinu”
ROK PRIJAVE NASTUPA:  15. 04. 2020. ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru – adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr
Osiguranje robe / eksponata: izlagačka roba nije osigurana
, te ukoliko izlagač ima robu vreće vrijednosti istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe:  izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište, te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu, odnosno nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a.

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650 Dražen Horvat, e-mail: drazen.horvat@hok.hr i hok@hok.hr .

Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge uz sufinanciranje HOK-a na najznačajnijem sajmu u Republici Srbiji i jednom od najvećih sajmova u Jugoistočnoj Europi!

Prijavni materijali i uvjeti nastupa na 87. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2020. godine

Članovi HOK-a svoju prijavu mogu preuzeti ovdje, a poduzetnici koji nisu članovi HOK-a ovdje
privolu za obradu osobnih podataka ovdje.

Izvor: www.hok.hr

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr