Obrtničke novine

Tržišna inspekcija nadzire provedbu sezonskog sniženja

 

Zbog kontinuiranog praćenja provedbe sezonskog sniženja tržišna inspekcija Državnog inspektorata će tijekom srpnja i kolovoza provoditi ciljane inspekcijske nadzore posebnih oblika prodaje sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te u vezi s tim, nepoštenu poslovnu praksu trgovaca u odnosu prema potrošačima.

Naime, ovogodišnje ljetno sezonsko sniženje je prvo sezonsko sniženje na koje se primjenjuje novi Zakon o zaštiti potrošača koji je stupio na snagu krajem svibnja ove godine. Novim zakonom na drugačiji način uređena su pravila za provođenje posebnih oblika prodaje, uključujući  i sezonskog sniženja. Ta pravila uređuje novi način isticanja cijena pri provođenju sezonskog sniženja.

Sukladno odredbama članka 19. novog Zakona o zaštiti potrošača posebnim oblicima prodaje smatra se prodaja proizvoda po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji, a koja prodaja obuhvaća među ostalim sezonsko sniženje.

Prilikom provođenja posebnih oblika prodaje robe trgovac je dužan tijekom trajanja posebnog oblika prodaje robe istaknuti  sniženu cijenu koju primjenjuju tijekom trajanja posebnog oblika prodaje i najnižu cijenu koju je primjenjivao za istu robu tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje. Ista obveza isticanja cijena odnosi se i na popust koji trgovac odobrava za proizvode. 

Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja, ljetno sezonsko sniženje počinje 1. srpnja i traje najdulje 60 dana.

Ističemo kako se sukladno čl. 7. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača na proizvodu ili na prodajnom mjestu, osim snižene cijene i najniže cijene u zadnjih 30 dana prije sezonskog sniženja, ne smiju istaknuti druge cijene. 

Ako se tijekom nadzora utvrdi da za proizvode koji su na sniženju ili drugom posebnom obliku prodaje, trgovac zavarava potrošače u pogledu cijene proizvoda ili načina na koji je ona izračunata, tada se radi o nepoštenoj poslovnoj praksi odnosno zavaravajućoj poslovnoj praksi trgovca sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

Izvor: Državni inspektorat RH

Naime, novim Zakonom o zaštiti potrošača (NN 19/22) u čl. 19. drugačije je regulirano isticanje cijena za vrijeme trajanja posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje, prodaja robe s greškom i prodaja robe kojoj istječe rok uporabe), nego što je to bilo do sada.

Uz prikaz snižene cijene, umjesto dosadašnje (prekrižene) redovne cijene treba biti iskazana najniža cijena za tu robu u prethodnih 30 dana. Ovo se odnosi i na sniženje cijena i robe i usluga.

To znači da  trgovac pri provođenju sezonskog sniženja:

  • treba istaknuti  sniženu cijenu koju primjenjuju tijekom trajanja posebnog oblika prodaje
  • uz to treba istaknuti i najnižu cijenu koju je primjenjivao za istu robu tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje. 
  • osim ovih cijena ne smiju se istaknuti druge cijene.

Ukoliko trgovac ističe postotak sniženja cijene, postotak se određuje u odnosu na najnižu cijenu koju je ta roba imala u bilo kojem periodu u zadnjih 30 dana prije sniženja. 

Podsjećamo da se sezonska sniženja mogu provoditi dva puta godišnje: zimsko od 27. prosinca, a ljetno od 1. srpnja i mogu trajati najdulje 60 dana, računajući od ovih datuma (od 27.12. odnosno 1.07.).

U nastavku su odredbe Zakona o zaštiti potrošača koje se odnose na navedena pitanja.

Članak 19.

(1) Posebnim oblicima prodaje smatra se prodaja proizvoda po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji.

(2) Prodaja iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća, među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju robe s greškom i prodaju robe kojoj istječe rok uporabe.

(3) Prilikom obavljanja posebnog oblika prodaje iz stavka 1. ovoga članka, a koji nije uređen ovom glavom Zakona, trgovac može koristiti i druge nazive različite od onih navedenih u stavku 2. ovoga članka.

(4) Tijekom trajanja posebnog oblika prodaje robe iz ove glave Zakona trgovac je dužan istaknuti cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja prodaje iz stavka 1. ovoga članka i najnižu cijenu koju je trgovac primjenjivao za istu robu tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje.

(5) Odredbe stavka 4. ovoga članka primjenjuju se i na oglašavanje robe.

(6) Tijekom trajanja posebnog oblika prodaje usluge unutar poslovnih prostorija iz ove glave Zakona trgovac je dužan istaknuti cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja prodaje iz stavka 1. ovoga članka i najnižu cijenu koju je trgovac primjenjivao za istu uslugu tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje.

(7) Odredbe stavka 6. ovoga članka ne primjenjuju se na:

1. oglašavanje usluga

2. ugovore sklopljene izvan poslovnih prostorija i ugovore sklopljene na daljinu.

Akcijska prodaja

Članak 20.

Akcijska prodaja je prodaja određenih proizvoda po cijeni koja je niža od cijene tog proizvoda u redovnoj prodaji.

Rasprodaja

Članak 21.

Rasprodaja je prodaja proizvoda po nižoj cijeni u slučaju:

– prestanka poslovanja trgovca

– prestanka poslovanja u dosadašnjim poslovnim prostorijama

– prestanka prodaje određenog proizvoda iz predmeta poslovanja trgovca

– kada je poslovanje trgovca ozbiljno ugroženo

– obavljanja složenijih građevinskih radova unutar ili na poslovnim prostorijama.

Sezonsko sniženje

Članak 22.

(1) Sezonskim sniženjem smatra se prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone.

(2) Ministar nadležan za područje zaštite potrošača pravilnikom propisuje način provođenja sezonskog sniženja iz stavka 1. ovoga članka.

Roba s greškom

Članak 23.

Ako trgovac prodaje robu koja ima grešku, mora jasno, vidljivo i čitljivo označiti na robi ili na prodajnom mjestu da je riječ o prodaji robe s greškom te upoznati potrošača u čemu se sastoji greška na robi.

Roba kojoj istječe rok uporabe

Članak 24.

Roba koja se prodaje po nižoj cijeni od cijene u redovnoj prodaji jer joj istječe rok uporabe mora imati dodatno jasno, vidljivo i čitljivo istaknut krajnji rok uporabe.


Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr